Missie en kernwaarden

Missie

“Samen zijn we Arkin, dé expert op het gebied van psychische zorg. Samen maken we ons sterk voor de mentale veerkracht van onze cliënten. We beschikken over een breed palet aan kennis en vaardigheden naar de laatste wetenschappelijke inzichten. We zijn in staat om deze, óók bij de meest ernstige problematiek en in de meest ingewikkelde situaties, praktisch en persoonlijk in te zetten voor onze cliënten én hun naasten. We lopen voorop als het gaat om innovatieve zorg en waarborgen daarmee toegankelijke, effectieve en betaalbare zorg voor onze cliënten en hun naasten.”

De kernwaarden bij Arkin

Bij alles wat we doen vormen de kernwaarden van Arkin een belangrijk uitgangspunt. Ze werken als lijn die ons aan elkaar bindt en helpen ons bij het focussen op onze primaire taak en op ons vakmanschap. Om nog effectiever samen te werken aan de best mogelijke zorgen voor cliënten en hun naaste(n) en aan het bouwen en onderhouden van een uitdagende en inspirerende werkomgeving.

De drie centrale kernwaarden van Arkin zijn:

Lef, verbinding en nieuwsgierigheid

We tonen lef door eigenaarschap, we nemen verantwoordelijkheid en handelen van daaruit, we durven te gaan voor wat goed is voor cliënten, hun naasten, collega’s en de organisatie. We blijven elkaar positief uitdagen.

We maken verbinding, want samen staan we sterker! Op alle aspecten en niveaus, zowel intern als extern. Tegelijkertijd zijn we zakelijk en persoonlijk betrokken. We kiezen ervoor om toegankelijk en transparant te zijn. Verschillen willen we overbruggen.

We zijn nieuwsgierig door oprechte, warme belangstelling in de ander te hebben en blijven met plezier leren en ontwikkelen.