Nieuwsbrieven

Uit de enquête van 2022 blijkt dat de meeste deelnemers aan de bijeenkomst in de Keizersgrachtkerk een nieuwsbrief wensen. De werkgroep ArkinPlus heeft daarvan werk gemaakt. In december 2022 werd de eerste ArkinPlus nieuwsbrief naar meer dan 100 oud-collega´s van Arkin gemaild.

In 2023 willen we daarmee doorgaan en eens per kwartaal een nieuwsbrief versturen. Op deze pagina vind je de eerdere edities van de nieuwsbrieven.

De redactie van de Nieuwsbrief ArkinPlus stelt het zeer op prijs als je een bijdrage met nieuwswaarde kunt en wilt leveren voor de volgende editie. In afstemming met de afdeling Communicatie beslist de redactie over de plaatsing en aanpassing. Voor vragen en commentaar mail naar communicatie@arkin.nl

  • Lees hier de eerste ArkinPlus nieuwsbrief (december 2022)
  • Lees hier de tweede ArkinPlus nieuwsbrief (april 2023)
  • Lees hier de derde ArkinPlus nieuwsbrief (juli 2023)
  • Lees hier de vierde ArkinPlus nieuwsbrief (december 2023)
  • Lees hier de vijfde ArkinPlus nieuwsbrief (maart 2024)