Saranna over Raad & Daad

Saranna Maureau is adviseur kwaliteit en beleid bij Roads en heeft digitale zorg als extra aandachtspunt. Zo werd ze ‘scrummaster’ voor de Roads-projecten bij het programma Digitale Zorg en voor het Raad & Daad formulier in het Warm Welkom van Arkin. Ze vertelt er graag over, want ze is ervan overtuigd dat digitale zorg een belangrijke aanvulling is op de reguliere zorg. 

Wie ben je en wat doe je bij Arkin?
“Ik ben adviseur kwaliteit en beleid bij Roads sinds 2016. Tijdens de coronacrisis ben ik ook projectleider Roads Digitaal geworden. We hebben in die tijd bij Roads veel gedigitaliseerd. Dan moet je denken aan thuisbuisvideo’s om mensen ook vanaf huis inhoud en activiteiten te geven, maar ook chatmogelijkheden zodat mensen elkaar toch konden spreken. Omdat we het vanuit Roads belangrijk vonden aansluiting te maken met het Arkin-brede programma Digitale zorg heb ik contact opgenomen. Na een brainstormsessie hebben we een aantal projecten bedacht en daar zijn we met een team mee aan de slag gegaan.”

Wat is jouw rol binnen het programma Digitale Zorg?
“Aanvankelijk was ik vanuit de inhoud betrokken als lid van het team. Toen onze scrummaster wegging, heb ik die rol overgenomen. Ik ben toen scrummaster geworden van het Warm Welkom van Roads en van een pilot met een Raad & Daad-formulier in het Warm Welkom van de CAA. Als scrummaster ben je ondersteunend en breng je structuur aan, zodat je de acties die je als team afspreekt in steeds korte stukjes (sprints) voor elkaar kunt krijgen. En omdat alle scrummasters in het programmateam zitten, maak ik daar sindsdien ook deel van uit. Dat vind ik erg leuk omdat het specialisme-overstijgend is en we dezelfde drive hebben om de digitale oplossingen binnen Arkin mooier, makkelijker en beter te maken.”

Kun je iets vertellen over jouw projecten?
“Het Warm Welkom van Roads is al een tijdje live, als eerste specialisme en daar ben ik best trots op. Dus iedere nieuwe deelnemer krijgt nu standaard de Warm Welkom-module en wordt daarmee welkom geheten bij Roads en wegwijs gemaakt. Verder zijn we op eind 2022 live gegaan met het Raad & Daad-formulier in het Arkin-brede Warm Welkom, dit is nu een soort pilot.”

Een Raad & Daad-formulier, wat is dat?
“Mensen die op de wachtlijst staan, kunnen via het formulier in Warm Welkom vragen stellen en ondersteuning krijgen om alvast zelf aan de slag te gaan op het gebied van dagbesteding, leefstijl of naastbetrokkenen. Raad en daad dus. Het grappige is dat we tot nu toe vooral formulieren terugkrijgen met de vraag om informatie over de wachttijd. Daar is dit formulier niet voor bedoeld, maar we geven natuurlijk wel antwoord en checken dan meteen of iemand tijdens de wachttijd behoefte heeft aan ondersteuning. Daarnaast laat dit zien dat er bij mensen veel behoefte is aan persoonlijke informatie over wachttijden. Van de mensen die om ondersteuning hebben gevraagd, hebben we er daadwerkelijk al een aantal kunnen helpen en dat maakt het nu al waardevol.”

Wat is je grootste uitdaging?
“Bij alles wat we doen, nemen we het cliënten- en medewerkersperspectief mee, maar de techniek die we gebruiken, zou naar mijn gevoel nog gebruiksvriendelijker kunnen, zeker voor een cliënt met een vol hoofd. Ik hoop dat daar het komend jaar nog stappen in worden gezet en ik vind het heel leuk daarbij te zijn. Want ik geloof erin dat digitale zorg een belangrijke aanvulling is op de reguliere zorg. Als dit goed, makkelijk en handig is, gaan mensen het vanzelf gebruiken en hoef je ze niet te overtuigen.”

Lees hier meer over het Warm Welkom van Roads in het interview met Daniëlle Bakker.