Spoedgevallen

Verwijzers in Amsterdam kunnen in geval van spoed contact opnemen via de volgende telefoonnummers:

Binnen kantoortijden (Acuut Behandelteam)

  • Amsterdam Noord (Arkin): telefoon 020 – 590 54 44
  • Amsterdam Centrum/Oudwest (Arkin): telefoon 020 – 523 54 33
  • Amsterdam Oost/Zuidoost/Diemen (Arkin): telefoon 020 – 590 88 00
  • Amsterdam Zuid/Nieuwwest (GGZ InGeest): telefoon 020 – 788 53 33
  • Acute detox-opname i.v.m. medische verslavingscrisis, afdeling Triage en Zorgtoewijzing: telefoon: 020 590 1990.

Buiten kantoortijden

Meldkamer Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam, telefoon: 020 – 523 54 33

Mobiel Crisis Team Jeugd

Het Mobiel Crisis Team Jeugd (MCT) biedt hulp aan gezinnen met kinderen en kinderen/jongeren in crisissituaties. U kunt 24 uur per dag, 7 dagen in de week de hulp inroepen van het Mobiel Crisisteam Jeugd. Neemt u hiervoor contact op met de meldkamer van de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam via 020 – 523 54 33.