Cliënten

Wilt u zich aanmelden voor een behandeling? Bekende zorgaanbieders zoals Jellinek, PuntP, Novarum, NPI, Mentrum, Roads, Sinai, Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam, Inforsa, Arkin BasisGGz en Arkin Jeugd & Gezin zijn onderdeel van Arkin. U kunt zich aanmelden via Centrale Aanmelding Arkin, telefoon: 020 – 590 55 55.

U heeft in een aantal gevallen wel een verwijsbrief van uw huisarts nodig.

Zodra we de verwijsbrief ontvangen hebben zal Centrale Aanmelding Arkin, op basis van de informatie in de verwijsbrief en van eventuele eerdere behandelingen, een eerste gesprek met u plannen. Het kan zijn dat wij daarvoor nog wat aanvullende vragen hebben. Een van de behandelaren van CAA neemt dan contact op met u en/of uw huisarts/verwijzer.

Een overzicht met extra informatie over de merken van Arkin vindt u hier.