Resultaten Enquête bijeenkomst 2021

Feiten, interpretaties, conclusies en acties uit de enquête van de eerste ArkinPlus bijeenkomst.

70 deelnemers kwamen op 16 september 2021 samen in de Keizersgrachtkerk voor de allereerste ArkinPlus bijeenkomst. We hebben de deelnemers gevraagd om een schriftelijke enquête in te vullen. 79% van de aanwezige pensionado’s vulden de enquête in (55 responsen). De enquête bestond uit vijf vragen. In deze rapportage worden de letterlijke commentaren en de cijfermatige resultaten per vraag weergegeven. Eveneens hebben we actiepunten geformuleerd voor de werkgroep om de volgende editie nóg beter te maken!