Digitale zorg

Arkin wil de toegankelijkheid, doelmatigheid, betaalbaarheid en kwaliteit van ggz vergroten door de inzet van digitale zorg en informatieverstrekking. Het programma digitale zorg brengt dit in de praktijk.

Voor een vernieuwde manier van werken met E-health start Arkin bij de cliëntreis en het zorginhoudelijke proces. ‘Wat wil je voor welke cliënt verbeteren, met behulp van welke techniek?’ De zorg aan de cliënt is hier het uitgangspunt voor.

Samen sterker met digitale zorg

Aanvullend op de zorg in onze fysieke locaties heeft Arkin een nieuwe locatie geopend waar volop wordt ingezet op het leveren van digitale zorg: het Virtuele Arkin Huis. De basis van het huis staat, de inrichting is nog in volle gang. Als het huis volledig in gebruik is genomen, krijgen naast onze cliënten ook naasten en ketenpartners op deze locatie ondersteuning, advies en zorg in een digitale vorm.

Net als bij een fysieke locatie voelt de cliënt zich gezien en welkom. De tijd tot de daadwerkelijk intake kan nuttig worden besteed in de digitale wachtkamer met bijvoorbeeld zelfhulpmodules en een voorbereiding op de behandeling.

Het magazine 'Digitale Zorg: Het Virtuele Arkin Huis' is nu online beschikbaar! In dit digitale magazine wordt verteld over hoe Arkin digitale zorg in de praktijk brengt. Benieuwd? Klik hier!

 

Lees meer over Digitale Intake NPI, Inzage Zorgdossier, Jellinek Digitaal, Warm Welkom en ervaringen van onze medewerkers.