Terugblik bijeenkomst 2022

Pensioen…. En dan?!

2de Arkin Plus bijeenkomst in de Keizersgrachtkerk.

Ter inleiding

Op basis van de evaluaties en bevindingen betreffende de eerste bijeenkomst van Arkin Plus in 2021, organiseerde de werkgroep op donderdag 15 september 2022 een bijeenkomst in de Keizersgrachtkerk. Zo’n vijfenveertig pensionado´s – oud-medewerkers van Arkin – verzamelden zich hier om elkaar (weer) te ontmoeten en te inspireren rond een boeiend programma.

Het programma begon met een humoristische, creatieve inleiding door Rien Van, psychiater namens Arkin waarbij hij de pensioenleeftijd tegen de Global Retirement Index en de DSM V aan hield. De vraag bij deze presentatie is of er meer wetenschappelijk onderzoek naar pensionado´s moet komen. Daartoe is eerst de stand van zaken besproken. Met deze kennis hebben de deelnemers vervolgens getracht een antwoord te vinden op de vraag welke pensionado ze willen zijn. Daarna verspreidde het gezelschap zich over vier groepen naar de tuinkamer, de tuinzaal en de grote kerk waar de rondetafelgesprekken werden gehouden.

De gespreksleiders introduceerden de thema’s: nieuwe balans, afscheid van Arkin, vrijwilligerswerk en zingeving.  Zoals de foto’s laten zien werd het een geanimeerde middag met uitwisseling over hoe het leven van een gepensioneerde er zoal uitziet en welke perspectieven er zijn op latere leeftijd na het afscheid bij Arkin.

Thema’s voor de tafels

Tijdens de bijeenkomst zijn de volgende thema’s besproken. Klik op een thema om een korte samenvatting te lezen.

Afsluiting

De middag werd plenair beëindigd door korte samenvattingen van de gespreksleiders. Hieruit kwamen ook bruikbare tips voor HR om werknemers die tegen hun pensioen aanzitten goed voor te bereiden want al is het pensioen voor sommigen geen grote verandering men wil toch zelf de regie pakken. Veel pensionado´s willen nog graag iets bijdragen maar wel meer in vrijheid om eigen tijd in te delen. Vrijwilligers-of betaald werk bij Arkin is voor sommigen een optie. Ook oppassen op de kleinkinderen wordt als vrijwilligerswerk gezien.

Vitale ouderdom biedt nog mogelijkheden een eigen structuur aan te brengen. Kwetsbare ouderdom roept weer andere vragen op. Ergens bij horen wordt als positief ervaren. Geopperd is om pogingen te blijven doen meer pensionado´s te enthousiasmeren voor de activiteiten van ArkinPlus zoals een nieuwsbrief en informatie op de website.

Tijdens de bijeenkomst ontving elke deelnemer het boek: Eindelijk Volwassen, de wijsheid van de tweede levenshelft, van Frits de Lange, ten Have.

Quotes van deelnemers:

  • “Voelde goed, leuk om het weer ‘over het werk’ te hebben, soort bevestiging van levensfase met anderen.”
  • “Prettig, ontspannen, zinvol.”
  • “Als een cadeau van Arkin, leuk om oude collega´s tegen te komen, zinnige onderwerpen.”
  • “Prima, leuk om oude bekenden te zien.”
  • “Erg belangrijk. Er kan veel kennis/meningen worden opgehaald die ten goede komen aan de Arkin organisatie.”

Tijdens de bijeenkomst werd ook een enquête afgenomen. Hiermee werd geïnventariseerd hoe de bijeenkomst werd ervaren door de pensionado’s. De resultaten van deze enquête lees je hier.

Aanmelden voor de ArkinPlus nieuwsbrief? Dat kan gratis via deze pagina.