Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op het concern Arkin.

 • De heer drs. C.B. van Boven (voorzitter)
  Aandachtgebied: strategie en politiek-maatschappelijk
  Lid van de Remuneratiecommissie
  De eerste zittingstermijn eindigt per 31-12-2025
 • De heer Ir. S-F. Chan (lid)
  Aandachtsgebied: innovatie van de zorg
  Lid van de Commissie Kwaliteit
  De tweede zittingstermijn eindigt per 11-5-2028
 • Mevrouw mr. D.C. Cheng RA (lid)
  Aandachtsgebied: financiën en ICT
  Voorzitter van de Financiële commissie
  De eerste zittingstermijn eindigt per 1-9-2024
 • De heer P.M. Kole (lid, benoemd op bindende voordracht van de Cliëntenraad)
  Aandachtgebied: zorg en cliëntperspectief
  Lid van de Commissie Kwaliteit
  De eerste zittingstermijn eindigt per 1-10-2026
 • De heer dr. M.B.J. Blom (lid)
  Aandachtsgebied: kwaliteit van zorg
  Voorzitter van de Commissie Kwaliteit
  De eerste zittingstermijn eindigt per 1-10-2026
 • Mevrouw mr. B. van der Kolff (lid)
  Aandachtsgebied: HR en organisatieontwikkeling
  Voorzitter van de Remuneratiecommissie
  Lid van de Commissie kwaliteit
  De eerste zittingstermijn eindigt per 28-3-2027

Visie op toezicht en werkwijze

Lees meer over de feiten en cijfers, de geschiedenis van Arkin en onze Raad van bestuur.