Jellinek Digitaal

Jellinek heeft het afgelopen jaar het bestaande behandelaanbod uitgebreid met een volledig digitale variant: Jellinek Digitaal. De behandeling, cognitieve gedragstherapie, bestaat uit contact met een behandelaar via beeldbellen en het volgen van behandelmodules in een online omgeving. De cliënt kan zelf bepalen waar en wanneer deze online modules worden gevolgd. Met deze 100% digitale poli is de behandeling toegankelijker en flexibeler te plannen.

Lees meer over Digitale Intake NPI, Inzage Zorgdossier, Digitale Zorg, Warm Welkom en ervaringen van onze medewerkers.