NPI Online

Sinds 10 oktober 2023 staat NPI Online op Zorgdomein. Hiermee komt er een eind aan een lange pilot fase en is NPI Online vast onderdeel van het behandelaanbod van het NPI. NPI Online is een volledig digitale behandelpoli. Binnen deze poli bieden de behandelaren individuele schematherapie (25 of 50 sessies) voor zowel Nederlands als Engelssprekende cliënten aan.

Annemieke Noteboom, manager behandelzaken NPI:

“We zijn ontzettend trots dat NPI Online een vast onderdeel van het behandelaanbod van het NPI is geworden. Een paar jaar geleden hadden we dit niet voor mogelijk gehouden, maar nu we al een jaar ervaring hebben opgedaan weten we dat het voor cliënten met matige ernstige persoonlijkheidsproblematiek die online behandeld willen worden echt een goed aanbod is. We kregen zelfs een 9 van de cliënten die een tevredenheidsenquête hebben ingevuld!”

Het Virtuele Arkin Huis

Vanuit het idee dat digitalisering kan helpen bij het verminderen van wachtlijsten, het vergemakkelijken van contact tussen cliënt en behandelaar, het bevorderen van eigen regie bij cliënten en het versterken van het ondersteunende netwerk is het Virtuele Arkin Huis opgezet. Dit is een virtuele omgeving waar cliënten verschillende vormen van digitale zorg en ondersteuning kunnen vinden. Onder meer met volledig digitale poliklinieken. Ook het NPI is hier hard mee aan de slag gegaan en heeft NPI Online ontwikkeld. Na Jellinek Digitaal en BEDonline van Novarum is dit de derde volledig digitale behandelpoli van Arkin.

Behoud van personeel

Met NPI Online zet het NPI in op vermindering van wachtlijsten door behoud van personeel wat om geografische redenen niet (meer) voor het NPI kan werken. Op dit moment zitten er drie behandelaren in het NPI Online team die anders niet meer bij het NPI hadden gewerkt. Zo behoudt het NPI deskundigheid en bieden ze meer flexibele mogelijkheden aan zowel cliënt als behandelaar.