Karen over Digipoli Jellinek

In november 2021 ging de digitale poli van Jellinek officieel van start. Het is een van de eerste projecten van het programma Digitale Zorg die is opgeschaald naar reguliere zorg. Regiebehandelaar Karen van Dam vertelt er meer over. 

Wie ben je en wat doe je bij Arkin?

“Ik ben Karen van Dam en ik werk als GZ-psycholoog en regiebehandelaar bij Jellinek op de hoofdlocatie in Amsterdam. Daarnaast werk ik één dag in de week als regiebehandelaar voor de digipoli. Hier sluit ik aan bij de intakes, het multidisciplinair overleg en denk ik mee met de collega’s die de behandeling doen.” 

Wat is de digipoli?

“De digipoli is een nieuw onderdeel van Jellinek. Hierbij behandelen we cliënten volledig digitaal.”

Voor wie is de digipoli bedoeld?

De digipoli is bedoeld voor mensen met een verslavingsproblematiek die nog niet dusdanig ernstig is dat er een opname nodig. Ook voor mensen die een flexibele behandeling willen, is de digipoli een ideale oplossing. Ze kunnen met de digipoli op afstand worden begeleid: vanuit hun eigen omgeving en zonder reizen. Ze moeten daarbij wel een goede internetverbinding hebben en een goed communicatiemiddel. Een laptop of een tablet werkt het beste omdat het op een mobiele telefoon vaak lastig is om een scherm goed te delen tijdens de sessies. Tot slot is het ook belangrijk dat cliënten ergens zitten waar ze privacy hebben.” 

Hoe ziet een behandeling van de digipoli eruit?

We doen eerst een intake met een psychologisch en een medisch deel. Daarna worden alle cliënten besproken tijdens het multidisciplinair overleg. Hier wordt besloten of iemand qua klachten en hulpvraag geschikt is voor de digipoli. Ook wordt er ingeschat of een behandeling op afstand medisch verantwoord is. Indien dit het geval is, volgt een behandeling middels Cognitieve Gedragstherapie van 13 sessies, eventueel in combinatie met medische ondersteuning van de arts. De cliënt maakt hiernaast tussen de sessies door huiswerkopdrachten via de online modules van Karify, die ook tijdens de behandeling worden besproken.”

Waarom is de digipoli opgericht?

“We willen de stap verkleinen om in behandeling te gaan. Met een laagdrempelige behandeling hopen we mensen in behandeling te krijgen die zich anders misschien niet hadden aangemeld. Ook behandelen we deze cliënten eerder, zodat de klachten niet verder toenemen met alle gevolgen van dien. Daarbij hebben wij tijdens de coronatijd gemerkt dat digitaal behandelen goed werkt, ook voor een deel van de cliënten in de verslavingszorg.”

Wat is het belang van digitale zorg?

“Digitale zorg is een manier om de zorg laagdrempeliger te maken. Mensen kunnen vaak een hoge drempel ervaren om naar een instelling als Jellinek te gaan. Met digitale zorg kunnen cliënten worden geholpen die anders misschien niet die stap hadden genomen. Naar mijn mening is het ook de toekomst van de zorg dat bepaalde behandelingen, waar mogelijk, digitaal en flexibeler aangeboden kunnen worden.” 

Wat maakt het werk voor de digipoli leuk voor jou?

“In de afgelopen twee jaar heb ik door corona veel meer digitaal gewerkt. In het begin dacht ik dat ik het persoonlijk contact met mensen veel zou missen. Ik merkte echter dat ik via beeldbellen ook persoonlijk contact kan maken. Ook is het leuk iets mee te krijgen van hoe iemand woont en leeft, waardoor je een context ziet die je normaal niet ziet. Je krijgt daarbij ook cliënten uit alle windstreken. Dit maakt het werk weer extra leuk en gevarieerd.”

Hoe loopt de digipoli tot nu toe?

“Ik merk dat de cliënten die zich hebben aangemeld heel tevreden zijn en open staan voor de digitale behandeling. Het scheelt natuurlijk dat je automatisch de cliënten krijgt die hiervoor openstaan. De combinatie van behandeling via beeldbellen en het volgen van de online modules bevalt ze erg goed.”

Kijk voor meer informatie op www.jellinekdigitaal.nl