Rien over de kansen van digitale zorg

In een korte serie laten we de mensen achter het programma Digitale Zorg aan het woord over hun rol en drijfveren. Ditmaal Rien Van, directeur behandelzaken NPI en lid programmabestuur Digitale Zorg.

Wie ben je en wat doe je bij Arkin?
Ik ben psychiater en gespecialiseerd in psychoanalytische psychotherapie en de behandeling van depressie en persoonlijkheidsstoornissen. In mijn loopbaan heb ik op verschillende plekken binnen Arkin en haar rechtsvoorgangers gewerkt: Psychiatrisch ziekenhuis Amsterdam, Jellinek, Mentrum, NPI. Sinds 2010 ben ik opleider psychiatrie bij Arkin en sinds 2013 ook directeur behandelzaken bij het NPI.

Je bent ook lid van het programmabestuur  Digitale Zorg, wat is jouw rol?
Mijn rol is vooral om te zien wat er inhoudelijk mogelijk is. Ik probeer vanuit mijn eigen achtergrond en kennis te kijken of iets uitvoerbaar of haalbaar is voor onze behandelingen en doelgroepen. Daarnaast kijk ik naar de kansen.

Hoe omschrijf je jezelf als het om digitale zorg gaat?
Ik ben geen digibeet, maar ook zeker geen voorloper. En misschien is dat ook wel een voordeel in mijn rol in het programmabestuur.  Er zijn altijd mensen die ver voor de troepen uitlopen, die hebben we ook nodig. Maar als programmabestuur moeten we voor draagvlak zorgen en dan is het handig als er niet alleen maar voorlopers in zitten.

Waarom is digitalisering belangrijk voor Arkin?
Digitalisering is een deeloplossing voor de problemen waarvoor we staan. We hopen dat hierdoor behandelingen flexibeler worden en er meer kan worden afgewisseld tussen face-to-face en online. En het is van groot strategisch belang. De overheid zet vol in op digitalisering. Als je daarin het voortouw neemt, kun je er vanuit je eigen visie sturing aan geven.

Neemt Arkin het voortouw?
We lopen zeker niet achter. Als je kijkt naar de grote ggz-instellingen behoort Arkin bij de top 4 of 5 op dat gebied. Er zijn wel een aantal kleinere instellingen die een digitale hoofddoelstelling hebben en wellicht wat voorlopen.

Wat vind je ervan dat dit in een programma is gegoten?
Dat is een goede zaak. Door de programmatische aanpak bundelen we kennis en delen we een werkwijze. Het grote voordeel is dat al die losse initiatieven elkaar versterken. Maar uiteindelijk is het natuurlijk de doelstelling dat het bij de specialismen wordt ondergebracht.

Het programma loopt nu ruim twee jaar, wat is de grootste slag?
Het programma heeft een enorme aanjaagfunctie gehad met succesvolle projecten waardoor het gebruik van digitale zorg enorm is toegenomen. Een van de doelstellingen was om digitale zorg te normaliseren. Voor de meeste medewerkers hebben we daarin een slag gemaakt. Wel moeten we nog goed onderzoeken wat het effect ervan is, zowel in efficiëntie als in behandeleffect.

Kun je een aantal successen noemen?
Het Warm Welkom is een succes. Verder weet ik het vooral van NPI. We zijn gestart met NPI online, een volledig digitale poli, en hebben we de pre-intake voor een belangrijk deel gedigitaliseerd. Verder kijken we naar de mogelijkheden van VR-brillen, waarmee bij Mentrum wordt gewerkt en ook de Sense-IT app van Inforsa willen we naar het NPI halen.

Wat zijn de voordelen van digitale zorg?
Voor cliënten is dat de reistijd of dat ze kunnen afwisselen tussen digitaal en face to face. Door de digitale pre-intake is de intake korter en efficiënter. Het geeft meer mogelijkheden om zelf al aan de slag te gaan als cliënt. Met NPI online hebben we iets nieuws gecreëerd voor mensen die op de wachtlijst staan. Hierdoor hebben we ook een aantal behandelaren kunnen behouden die verhuisden naar een ander deel in Nederland of zelfs Europa. Het geeft flexibiliteit en versterkt je positie op de arbeidsmarkt.

Is er ook een maar?
Er blijven altijd cliënten die niet online behandeld willen of kunnen worden door allerlei beperkingen of omstandigheden. Daarnaast is fulltime online werken heel zwaar voor behandelaren. Het is vermoeiend en je kan niet even langs een collega lopen na een zwaar of emotioneel gesprek.

Voor welke uitdagingen staat Arkin?
Een uitdaging is om dit verder uit te breiden. Uit de Innovatie Challenge zijn veel ideeën over digitale zorg gekomen en de uitdaging is om daar vorm aan te gaan geven. Daarvoor moeten we afdelingen faciliteren. Vanwege het ZPM is de afgelopen tijd veel nadruk gelegd op de financiële positie van Arkin en dat is nog steeds niet afgerond. Dat beperkt wel wat je kunt doen.

Waar zie jij nog kansen?
Op samenwerking tussen de specialismen en met andere ggz-instellingen. Verder liggen er kansen en verbetermogelijkheden in het werken met beeld en oefeningen en in de blended behandelingen. Wat je eigenlijk wilt, is dat cliënten intensiever bezig zijn met hun behandeling en daar zie ik vooral kansen. Nu besteden mensen zeg 50 minuten in de week aan hun behandeling, maar misschien is het wel effectiever om mensen 3 keer in de week een kwartier te spreken. Dus dat je kijkt naar nieuwe mogelijkheden en dat we daar intensiever bij betrokken zijn. ​​​​​​​