Over ons

 • Kennismaking

  Arkin is geworteld in Amsterdam en draagt met specialistische ggz-kennis en expertise actief bij aan het oplossen van grootstedelijke problemen. Daarom hebben wij een sterke positie in stedelijke ketens en werken wij in en vanuit de wijken intensief samen met de gemeente, de GGD, politie, woningcorporaties en andere organisaties. Lees meer

 • Samen Sterk in de Stad

  Arkin biedt specialistische geestelijke gezondheidszorg in de context van de grote stad. Dat doen we door het vakmanschap van onze medewerkers te verbinden met het perspectief van de cliënten die bij de verschillende onderdelen van Arkin behandeld worden. Ons doel is om de cliënten te helpen de regie op hun leven vorm te geven en waar nodig weer te herwinnen Lees meer

 • Missie en Kernwaarden

  Arkin is één van de grootste GGz-instellingen in Nederland. Bij onderdelen zoals Jellinek, Mentrum, Inforsa en PuntP kunnen cliënten terecht voor preventie, behandeling, rehabilitatie en reïntegratie en zorg bij psychiatrische en ernstige psychische problemen, met verslavingsproblemen en/of daaraan gerelateerde risicovolle levensstijlen. Arkin verbindt vakmanschap met cliëntperspectief, zodat alle cliënten verzekerd zijn van passende, kwalitatief goede zorg. Lees meer

 • Raad van Bestuur

  Stichting Arkin is gevestigd in Amsterdam en heeft circa 60 locaties in deze regio, waar de diverse zorgsoorten worden aangeboden aan cliënten. Arkin heeft een tweehoofdige Raad van Bestuur. Jeroen Muller is bestuursvoorzitter. In december 2013 werd afscheid genomen van mede-bestuurder Petra van Dam. Zij is thans bestuursvoorzitter bij AMSTA. De vacature die hierdoor ontstond wordt naar verwachting begin 2014 ingevuld. Lees meer

 • Cliëntenraad

  In de Cliëntenraad kunnen cliënten en ex-cliënten van Arkin zitting nemen. Familieleden kunnen bij Arkin zitting nemen in een afzonderlijkeNaastbetrokkenenraad. De Cliëntenraad brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan directie en management van Arkin. Bij beslissingen die direct gevolgen kunnen hebben voor cliënten, is toestemming nodig van de Cliëntenraad. Dit is bijvoorbeeld het geval bij wijzigingen in behandelprogramma's. Lees meer

 • Naastbetrokkenenraad

  Voor mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen is ondersteuning door familieleden of anderen die om hen geven, veel waard. Deze naastbetrokkenen kunnen daarbij vaak zelf ook wel een steuntje in de rug gebruiken. De Naastbetrokkenenraad van Arkin behartigt de collectieve belangen van de naastbetrokkenen van cliënten die in zorg zijn bij Arkin. Lees meer

 • Zorgaanbod

  Wij richten ons op het behandelen van psychiatrische stoornissen en ernstige psychische- en verslavingsproblemen. Arkin is een overkoepelende stichting die elf onderdelen omvat: Jellinek, PuntP, Novarum, NPI, Mentrum, Roads, Inforsa, Sinai Centrum, Arkin BasisGGz, Arkin Jeugd & Gezin en de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam. Elk onderdeel heeft zijn eigen specialisme(n). Hierdoor kunnen mensen bij Arkin terecht voor al hun behandelingen op het gebied van tweedelijns geestelijke gezondheidszorg. De onderdelen van Arkin werken nauw samen. Dit betekent minder overdrachtsmomenten en meer integrale behandelplannen. Zeker bij complexe problematiek en meervoudige problematiek is dit een groot voordeel. Het maakt onze zorg efficient en doeltreffend. Lees meer

 • Feiten en cijfers

  Arkin is één van de grootste GGz-instellingen in Nederland, waar cliënten terecht kunnen voor behandeling van al hun psychiatrische problematiek. Ook bij verslavingsproblematiek kunnen mensen bij Arkin terecht. Lees meer

 • Onderzoek

  Arkin verricht veel onderzoek om de kwaliteit van de zorg en van het primaire proces te verhogen. Onze onderzoeksafdeling faciliteert en participeert in (inter)nationale onderzoeken die toonaangevend zijn. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de Amsterdamse Universiteiten. Wij hanteren drie onderzoekslijnen. Elke onderzoekslijn wordt aangestuurd door een (bijzonder) hoogleraar ofwel de Principal Investigator (PI). Lees meer

 • Geschiedenis

  Arkin heeft een rijke geschiedenis. Het gebied rondom de kliniek 1ste Constantijn Huygensstraat bijvoorbeeld, is al eeuwenlang van groot belang voor de psychiatrische zorg in Amsterdam. En reeds in 1569 werd het eerste ‘Dolhuis’ van Amsterdam gebouwd op de Klovenierswal (www.hetdolhuys.nl). Lees meer

Opleidingen

 • Verpleegkundige opleidingen

  Binnen Arkin is het mogelijk om de opleiding tot verpleegkundige te volgen. Daarnaast heeft Arkin een vervolgopleiding tot Verpleegkundig Specialist specialisme GGZ. Lees meer

 • Opleidingen voor Psychologen

  Voor psychologen bieden wij drie soorten opleidingen: de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, de opleiding tot klinisch psycholoog en de opleiding tot psychotherapeut. Lees meer

 • Opleiding tot Psychiater

  De opleiding tot psychiater bij Arkin is breed van opzet en geeft gestalte aan de rol van Arkin als gespecialiseerde GGZ instelling voor psychiatrie en verslavingszorg in Amsterdam. In de opleiding is veel aandacht voor de contextuele invloed op de manifestatie van psychopathologie, de spoedeisende psychiatrie en het psychotherapeutisch perspectief op de psychiatrie. Lees meer

 • Verslaving

  In september 2013 start binnen Arkin de nieuwe opleidingsgroep Master in Addiction Medicine. Deze opleiding tot verslavingsarts wordt alleen aangeboden voor interne kandidaten van Arkin. Lees meer

Werken bij ons

 • Werken bij Arkin

  Wil je werken in een dynamische en innovatieve GGZ-instelling, dan is Arkin iets voor jou! Wij zijn op zoek naar toegewijde professionals die hun vak op een hoog niveau willen uitoefenen. Lees meer

Onze merken

 • biedt behandeling en reclassering voor volwassenen met complexe meervoudige problemen op psychiatrisch-
  verslavings- en forensisch gebied.
 • helpt al meer dan 100 jaar op toegewijde en vooruitstrevende wijze mensen grip te krijgen op risicovol middelengebruik.
 • biedt specialistische zorg voor volwassenen met complexe psychische en psychiatrische problemen.
 • is een gespecialiseerd kennis- en behandelinstituut voor patiënten met persoonlijkheids- problematiek.
 • behandelt op een effectieve wijze mensen met een eetstoornis.
 • helpt mensen met langerdurende ernstige psychiatrische problemen en/of verslaving te herstellen en een waardevolle plek in de samenleving te vinden.
 • biedt dagbesteding
  activering en re-integratie
  omdat iedereen het waard is om actief mee te doen in de samenleving.
 • Hét psychotrauma- behandelcentrum voor volwassenen & ouderen
 • biedt hulp aan jeugdigen en volwassenen in acute psychische of psychiatrische nood.
 • behandelt psychische- en/of lichte verslavingsklachten
 • Behandelt kinderen en jongeren van 0 - 23 jaar met een psychiatrisch en/of verslavingsprobleem

Feiten en Cijfers

Feiten en Cijfers

Nieuws

 • Victas wordt Jellinek & Inforsa

  Vanaf 1 januari 2017 gaan Victas en Jellinek verder onder de naam Jellinek. Gezamenlijk bieden zij de beste verslavingszorg in regio Amsterdam en Midden-Nederland. Ook ontstaan hierdoor meer mogelijkheden voor groei en innovatie. De forensische zorg en reclassering van Victas gaat verder onder de naam ‘Inforsa’. Lees meer

 • Therapie bij alcohol- of cannabisverslaving levert samenleving miljoenen op

  Het RIVM en GGZ Nederland hebben vanmorgen een onderzoek gepresenteerd naar de maatschappelijke meerwaarde van de verslavingszorg. Uit dit onderzoek (samenvatting op pagina 3) blijkt uit een Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA) dat behandeling van verslaafden door de verslavingszorg aanzienlijke maatschappelijke baten oplevert. Lees meer

 • ZorgPodium: een cadeautje voor naasten

  Bent u de naaste van iemand met een psychisch probleem en/of een verslaving? Dan bent u van harte welkom op het ZorgPodium in de Openbare Bibliotheek naast het Centraal Station. ZorgPodium is een gevarieerd & gratis event voor naasten. Zorgprofessionals zijn ook welkom. Lees meer

 • Project: ‘Werk is Dichterbij dan je Denkt’

  Het project ‘Werk is Dichterbij dan je Denkt’ heeft tot doel via familie en vrienden werkplekken te vinden voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Het project maakt deel uit van het programma 'Meedoen Werkt' van de Gemeente Amsterdam en wordt vormgegeven door Roads in samenwerking met de Cliëntenraad en de Naastbetrokkenenraad van Arkin. Lees meer

 • Start Acuut & Intensief behandelteam; ABT en IBT samengevoegd in één team

  Op maandag 3 oktober 2016 start de Spoedeisende Psychiatrie een pilot in Amsterdam Oost, Zuidoost en Diemen. In deze pilot worden het Acuut Behandelteam(ABT) en Intensief Behandelteam Thuis(IBT) samengevoegd tot één team. Dit team gaat zowel de acute beoordelingen als de intensieve thuisbehandelingen ter voorkoming of verkorting van opnames uitvoeren. Lees meer

 • Project ‘werk is dichterbij dan je denkt’

  Het project ‘Werk is Dichterbij dan je Denkt’ heeft tot doel via familie en vrienden werkplekken te vinden voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Het project maakt deel uit van het programma 'Meedoen Werkt' van de Gemeente Amsterdam en wordt vormgegeven door Roads in samenwerking met de Cliëntenraad en de Naastbetrokkenenraad van Arkin. Lees meer

 • Artikel in Het Parool over nieuwe locatie in Zuidoost

  In Het Parool van zaterdag 31 juli 2016 staat een interview met projectleider Annette Sander over de nieuwe locatie van Arkin in Amsterdam Zuidoost, Poli Ganzenhoef. Lees meer

 • Naastbetrokkenenraad Arkin zoekt nieuwe leden!

  Lees meer

 • Opening polikliniek Ganzenhoef in Amsterdam Zuidoost

  Dinsdag 26 juli opent polikliniek Ganzenhoef in Amsterdam Zuidoost. De zorg voor mensen met psychische klachten of verslavingsproblematiek komt daarmee nog dichter bij huis. Lees meer

 • Trots: NPI verwerft Keurmerk TOPGGz

  Afgelopen donderdag (16 juni) werd het Keurmerk TOPGGz toegekend aan NPI. “Dit is een bekroning op het vele werk van onze medewerkers in de afgelopen jaren” reageert Rien Van, directeur NPI, vol trots. Lees meer

Bekijk het jaarverslag 2015

Arkin Hoofdkantoor