Over ons

 • Kennismaking

  Arkin is geworteld in Amsterdam en draagt met specialistische ggz-kennis en expertise actief bij aan het oplossen van grootstedelijke problemen. Daarom hebben wij een sterke positie in stedelijke ketens en werken wij in en vanuit de wijken intensief samen met de gemeente, de GGD, politie, woningcorporaties en andere organisaties. Lees meer

 • Sterk in de Stad

  Arkin biedt specialistische geestelijke gezondheidszorg in de context van de grote stad. Dat doen we door het vakmanschap van onze medewerkers te verbinden met het perspectief van de cliënten die bij de verschillende onderdelen van Arkin behandeld worden. Ons doel is om de cliënten te helpen de regie op hun leven vorm te geven en waar nodig weer te herwinnen Lees meer

 • Missie en Kernwaarden

  Arkin is één van de grootste GGz-instellingen in Nederland. Bij onderdelen zoals Jellinek, Mentrum, Inforsa en PuntP kunnen cliënten terecht voor preventie, behandeling, rehabilitatie en reïntegratie en zorg bij psychiatrische en ernstige psychische problemen, met verslavingsproblemen en/of daaraan gerelateerde risicovolle levensstijlen. Arkin verbindt vakmanschap met cliëntperspectief, zodat alle cliënten verzekerd zijn van passende, kwalitatief goede zorg. Lees meer

 • Raad van Bestuur

  Stichting Arkin is gevestigd in Amsterdam en heeft circa 60 locaties in deze regio, waar de diverse zorgsoorten worden aangeboden aan cliënten. Arkin heeft een tweehoofdige Raad van Bestuur. Jeroen Muller is bestuursvoorzitter. In december 2013 werd afscheid genomen van mede-bestuurder Petra van Dam. Zij is thans bestuursvoorzitter bij AMSTA. De vacature die hierdoor ontstond wordt naar verwachting begin 2014 ingevuld. Lees meer

 • Cliëntenraad

  In de Cliëntenraad kunnen cliënten en ex-cliënten van Arkin zitting nemen. Familieleden kunnen bij Arkin zitting nemen in een afzonderlijkeNaastbetrokkenenraad. De Cliëntenraad brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan directie en management van Arkin. Bij beslissingen die direct gevolgen kunnen hebben voor cliënten, is toestemming nodig van de Cliëntenraad. Dit is bijvoorbeeld het geval bij wijzigingen in behandelprogramma's. Lees meer

 • Naastbetrokkenenraad

  Voor mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen is ondersteuning door familieleden of anderen die om hen geven, veel waard. Deze naastbetrokkenen kunnen daarbij vaak zelf ook wel een steuntje in de rug gebruiken. De Naastbetrokkenenraad van Arkin behartigt de collectieve belangen van de naastbetrokkenen van cliënten die in zorg zijn bij Arkin. Lees meer

 • Zorgaanbod

  Wij richten ons op het behandelen van psychiatrische stoornissen en ernstige psychische- en verslavingsproblemen. Arkin is een overkoepelende stichting die acht onderdelen omvat: Jellinek, PuntP, Novarum, NPI, Mentrum, Roads, Inforsa en de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam. Elk onderdeel heeft zijn eigen specialisme(n). Hierdoor kunnen mensen bij Arkin terecht voor al hun behandelingen op het gebied van tweedelijns geestelijke gezondheidszorg. De onderdelen van Arkin werken nauw samen. Dit betekent minder overdrachtsmomenten en meer integrale behandelplannen. Zeker bij complexe problematiek en meervoudige problematiek is dit een groot voordeel. Het maakt onze zorg efficient en doeltreffend. Lees meer

 • Feiten en cijfers

  Arkin is één van de grootste GGz-instellingen in Nederland, waar cliënten terecht kunnen voor behandeling van al hun psychiatrische problematiek. Ook bij verslavingsproblematiek kunnen mensen bij Arkin terecht. Lees meer

 • Onderzoek

  Arkin verricht veel onderzoek om de kwaliteit van de zorg en van het primaire proces te verhogen. Onze onderzoeksafdeling faciliteert en participeert in (inter)nationale onderzoeken die toonaangevend zijn. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de Amsterdamse Universiteiten. Wij hanteren drie onderzoekslijnen. Elke onderzoekslijn wordt aangestuurd door een (bijzonder) hoogleraar ofwel de Principal Investigator (PI). Lees meer

 • Geschiedenis

  Arkin heeft een rijke geschiedenis. Het gebied rondom de kliniek 1ste Constantijn Huygensstraat bijvoorbeeld, is al eeuwenlang van groot belang voor de psychiatrische zorg in Amsterdam. En reeds in 1569 werd het eerste ‘Dolhuis’ van Amsterdam gebouwd op de Klovenierswal (www.hetdolhuys.nl). Lees meer

Opleidingen

 • Verpleegkundige opleidingen

  Binnen Arkin is het mogelijk om de opleiding tot verpleegkundige te volgen. Daarnaast heeft Arkin een vervolgopleiding tot Verpleegkundig Specialist specialisme GGZ. Lees meer

 • Opleidingen voor Psychologen

  Voor psychologen bieden wij drie soorten opleidingen: de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, de opleiding tot klinisch psycholoog en de opleiding tot psychotherapeut. Lees meer

 • Opleiding tot Psychiater

  De opleiding tot psychiater bij Arkin is breed van opzet en geeft gestalte aan de rol van Arkin als gespecialiseerde GGZ instelling voor psychiatrie en verslavingszorg in Amsterdam. In de opleiding is veel aandacht voor de contextuele invloed op de manifestatie van psychopathologie, de spoedeisende psychiatrie en het psychotherapeutisch perspectief op de psychiatrie. Lees meer

 • Verslaving

  In september 2013 start binnen Arkin de nieuwe opleidingsgroep Master in Addiction Medicine. Deze opleiding tot verslavingsarts wordt alleen aangeboden voor interne kandidaten van Arkin. Lees meer

Werken bij ons

 • Werken bij Arkin

  Wil je werken in een dynamische en innovatieve GGZ-instelling, dan is Arkin iets voor jou! Wij zijn op zoek naar toegewijde professionals die hun vak op een hoog niveau willen uitoefenen. Lees meer

Onze merken

 • biedt behandeling en reclassering voor volwassenen met complexe meervoudige problemen op psychiatrisch-
  verslavings- en forensisch gebied.
 • helpt al meer dan 100 jaar op toegewijde en vooruitstrevende wijze mensen grip te krijgen op risicovol middelengebruik.
 • biedt specialistische zorg voor kinderen
  jongeren en volwassenen met complexe psychische en psychiatrische problemen.
 • is een gespecialiseerd kennis- en behandelinstituut voor patiënten met persoonlijkheids- problematiek.
 • behandelt op een effectieve wijze mensen met een eetstoornis.
 • helpt mensen met langerdurende ernstige psychiatrische problemen en/of verslaving te herstellen en een waardevolle plek in de samenleving te vinden.
 • biedt dagbesteding
  activering en re-integratie
  omdat iedereen het waard is om actief mee te doen in de samenleving.
 • Hét psychotrauma- behandelcentrum voor volwassenen & ouderen
 • biedt hulp aan jeugdigen en volwassenen in acute psychische of psychiatrische nood.
 • behandelt psychische- en/of lichte verslavingsklachten
 • Behandelt kinderen en jongeren van 0 - 23 jaar met een psychiatrisch en/of verslavingsprobleem
 • Victas biedt zowel kort als langdurige klinische en ambulante zorg aan mensen met een verslaving.

Feiten en Cijfers

Feiten en Cijfers

Nieuws

 • ARKIN NEEMT VICTAS OVER

  PERSBERICHT: Continuïteit en kwaliteit van zorg gewaarborgd. Stichting Arkin uit Amsterdam is de nieuwe eigenaar van Victas. Lees meer

 • Lancering website Arkin Jeugd & Gezin

  Lancering website Arkin Jeugd & Gezin Een nieuw logo, een nieuwe website! Vanaf 24 maart kunnen wij met gepaste trots de nieuwe website van Arkin Jeugd & Gezin presenteren. Met een nieuw logo en een nieuwe huisstijl. De website heeft een warme uitstraling, is overzichtelijk ingericht, en goed te lezen op alle mobiele telefoons, tablets en iPads. Lees meer

 • Ggz-voorlopers werken samen voor opschaling blended care

  Lees meer

 • Feestelijke opening Roads Print en Pixels

  Grafisch bureau en printsthop Roads Print en Pixels is verhuisd naar Nassauplein 4-6 in Haarlem. De feestelijke opening vond plaats op donderdag 25 februari. Lees meer

 • Nieuw: herinrichting aanbod Arkin in ZorgDomein

  Vanaf 1 februari 2016 zal het zorgaanbod van Arkin in ZorgDomein anders getoond worden. De herinrichting is naar aanleiding van de uitkomsten van een evaluatie onder huisartsen en de nieuwe release V5 van ZorgDomein. Lees meer

 • Gouden Duim uitgereikt!

  De voorzitter van de Naastbetrokkenenraad van Arkin, Ingrid Callenbach, heeft de Gouden Duim uitgereikt aan Hent van den Elsen van de Jellinek. De Gouden Duim wordt uitgereikt aan die medewerker van Arkin die zich meer dan zijn/haar functie vereist inspant om de rol en positie van familie en naasten in de behandeling te verbeteren. Lees meer

 • HKZ-keurmerk Arkin verlengd

  Arkin is opnieuw gecertificeerd volgens het kwaliteitskeurmerk HKZ. Lees meer

 • Zilveren Kruis sluit tweejarig voorkeurscontract met verslavingszorgaanbieder Jellinek

  Verslavingszorgaanbieder Jellinek heeft een voorkeurscontract gekregen van Zilveren Kruis. Deze aanbieder levert kwalitatief goede verslavingszorg, voor een passende prijs. Door een zorgverlener te selecteren die gegarandeerd goede zorg levert, helpt Zilveren Kruis verzekerden om een keuze te maken voor de best passende zorg. Lees meer

 • Mensen met depressie zijn vaker slachtoffer van geweld (Nederlandse versie + English version)

  Mensen die lijden aan een depressieve stoornis zijn vaker slachtoffer van geweld dan de totale Nederlandse bevolking. Dit blijkt uit recent onderzoek van Arkin, dat werd uitgevoerd in samenwerking met Vrije Universiteit Amsterdam. Lees meer

 • Andries Baart en Victor Mids op F-ACT congres 2015

  Met trots maken Arkin en GGZ inGeest de eerste sprekers bekend voor het F-ACT congres op 17 september in het Muziekgebouw aan 't IJ en het Bimhuis te Amsterdam. Dit jaar staat het F-ACT congres in het teken van herstelondersteuning. Lees meer

Bekijk de Arkinfilm

Arkin Hoofdkantoor