Over ons

 • Kennismaking

  Het logo van Arkin is een kiem. De kiem staat voor vernieuwing en groei. Het logo symboliseert voor ons het scheppen van nieuwe mogelijkheden voor onze cliënten. Lees meer

 • Samen Sterk in de Stad

  Arkin wil cliënten helpen de regie over hun leven te herwinnen. Dit doen we door ons vakmanschap in te zetten. Die zetten we niet alleen in bij het behandelen van verslaving, depressies, trauma's of ernstige psychiatrische aandoeningen, maar ook door ons in te zetten voor preventie en zichtbaar te zijn in de wijk. Lees meer

 • Missie en Kernwaarden

  Arkin is één van de grootste GGz-instellingen in Nederland. Bij onderdelen zoals Jellinek, Mentrum, Inforsa en PuntP kunnen cliënten terecht voor preventie, behandeling, rehabilitatie en reïntegratie en zorg bij psychiatrische en ernstige psychische problemen, met verslavingsproblemen en/of daaraan gerelateerde risicovolle levensstijlen. Arkin verbindt vakmanschap met cliëntperspectief, zodat alle cliënten verzekerd zijn van passende, kwalitatief goede zorg. Lees meer

 • Raad van Bestuur

  Stichting Arkin is gevestigd in Amsterdam en heeft circa 60 locaties in deze regio, waar de diverse zorgsoorten worden aangeboden aan cliënten. Arkin heeft een tweehoofdige Raad van Bestuur. Jeroen Muller is bestuursvoorzitter. In december 2013 werd afscheid genomen van mede-bestuurder Petra van Dam. Zij is thans bestuursvoorzitter bij AMSTA. De vacature die hierdoor ontstond wordt naar verwachting begin 2014 ingevuld. Lees meer

 • Raad van Toezicht

  Lees meer

 • Cliëntenraad

  In de Cliëntenraad kunnen cliënten en ex-cliënten van Arkin zitting nemen. Familieleden kunnen bij Arkin zitting nemen in een afzonderlijkeNaastbetrokkenenraad. De Cliëntenraad brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan directie en management van Arkin. Bij beslissingen die direct gevolgen kunnen hebben voor cliënten, is toestemming nodig van de Cliëntenraad. Dit is bijvoorbeeld het geval bij wijzigingen in behandelprogramma's. Lees meer

 • Naastbetrokkenenraad

  Voor mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen is ondersteuning door familieleden of anderen die om hen geven, veel waard. Deze naastbetrokkenen kunnen daarbij vaak zelf ook wel een steuntje in de rug gebruiken. De Naastbetrokkenenraad van Arkin behartigt de collectieve belangen van de naastbetrokkenen van cliënten die in zorg zijn bij Arkin. Lees meer

 • Zorgaanbod

  Wij richten ons op het behandelen van psychiatrische stoornissen en ernstige psychische- en verslavingsproblemen. Arkin is een overkoepelende stichting die elf onderdelen omvat: Jellinek, PuntP, Novarum, NPI, Mentrum, Roads, Inforsa, Sinai Centrum, Arkin BasisGGz, Arkin Jeugd & Gezin en de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam. Elk onderdeel heeft zijn eigen specialisme(n). Hierdoor kunnen mensen bij Arkin terecht voor al hun behandelingen op het gebied van tweedelijns geestelijke gezondheidszorg. De onderdelen van Arkin werken nauw samen. Dit betekent minder overdrachtsmomenten en meer integrale behandelplannen. Zeker bij complexe problematiek en meervoudige problematiek is dit een groot voordeel. Het maakt onze zorg efficient en doeltreffend. Lees meer

 • Feiten en cijfers

  Arkin is één van de grootste GGz-instellingen in Nederland, waar cliënten terecht kunnen voor behandeling van al hun psychiatrische problematiek. Ook bij verslavingsproblematiek kunnen mensen bij Arkin terecht. Lees meer

 • Onderzoek

  Arkin verricht veel onderzoek om de kwaliteit van de zorg en van het primaire proces te verhogen. Onze onderzoeksafdeling faciliteert en participeert in (inter)nationale onderzoeken die toonaangevend zijn. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de Amsterdamse Universiteiten. Wij hanteren drie onderzoekslijnen. Elke onderzoekslijn wordt aangestuurd door een (bijzonder) hoogleraar ofwel de Principal Investigator (PI). Lees meer

Opleidingen

 • Verpleegkundige opleidingen

  De verpleegkundige discipline vormt binnen Arkin de grootste groep professionals, die de dagelijkse zorg van cliënten op zich neemt. Onze verpleegkundige beroepsopleiding heeft als taak mensen op te leiden van gemotiveerde leerlingen en stagiaires tot deskundige beroepsbeoefenaren. Lees meer

 • Opleidingen voor Psychologen

  Voor psychologen bieden wij drie soorten opleidingen: de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, de opleiding tot klinisch psycholoog en de opleiding tot psychotherapeut. Lees meer

 • Opleiding tot Psychiater

  De opleiding tot psychiater bij Arkin is breed van opzet en geeft gestalte aan de rol van Arkin als gespecialiseerde GGZ instelling voor psychiatrie en verslavingszorg in Amsterdam. In de opleiding is veel aandacht voor de contextuele invloed op de manifestatie van psychopathologie, de spoedeisende psychiatrie en het psychotherapeutisch perspectief op de psychiatrie. Lees meer

 • Verslavingsgeneeskunde

  Binnen Arkin is het mogelijk om je als arts te specialiseren in de verslavingsgeneeskunde. De opleiding duurt twee jaar en leidt tot de profielregistratie verslavingsarts KNMG. Lees meer

Werken bij ons

 • 11 specialismen, 1 loopbaan

  Arkin is een van de grootste GGZ-instellingen in Nederland en deskundig op het gebied van grootstedelijke psychiatrie en verslavingszorg. Wij bieden basis-GGZ en specialistische GGZ voor mensen van alle leeftijden. We zijn daarnaast opleidingsinstituut en verrichten wetenschappelijk onderzoek. Lees meer

Onze merken

 • biedt behandeling en reclassering voor volwassenen met complexe meervoudige problemen op psychiatrisch-
  verslavings- en forensisch gebied.
 • helpt al meer dan 100 jaar op toegewijde en vooruitstrevende wijze mensen grip te krijgen op risicovol middelengebruik.
 • biedt specialistische zorg voor volwassenen met complexe psychische en psychiatrische problemen.
 • is een gespecialiseerd kennis- en behandelinstituut voor patiënten met persoonlijkheids- problematiek.
 • behandelt op een effectieve wijze mensen met een eetstoornis.
 • helpt mensen met langerdurende ernstige psychiatrische problemen en/of verslaving te herstellen en een waardevolle plek in de samenleving te vinden.
 • biedt dagbesteding
  activering en re-integratie
  omdat iedereen het waard is om actief mee te doen in de samenleving.
 • Hét psychotrauma- behandelcentrum voor volwassenen & ouderen
 • biedt hulp aan jeugdigen en volwassenen in acute psychische of psychiatrische nood.
 • behandelt psychische- en/of lichte verslavingsklachten
 • Behandelt kinderen en jongeren van 0 - 23 jaar met een psychiatrisch en/of verslavingsprobleem

Feiten en Cijfers

Feiten en Cijfers

Nieuws

 • Pleidooi voor de liefde en triadisch werken in de psychiatrie.

  Liefdevolle relaties als uitgangspunt nemen voor de behandeling is essentieel voor het herstel van cliënten. Lees het volledige interview met Gert-Jan KLoens over liefde en triadisch werken. Lees meer

 • Experiment Arkin en Zilveren Kruis: minder administratieve lasten voor behandelaars

  Meer tijd voor de cliënt en meer werkplezier: met die doelen start ggz-instelling Arkin in Amsterdam samen met zorgverzekeraar Zilveren Kruis komend jaar een experiment. Lees meer

 • Arkin start TeamUp voor behandeling hoog risico op psychose

  Per oktober 2018 heeft Arkin een nieuw team: TeamUp. Acht gespecialiseerde medewerkers vanuit verschillende onderdelen van Arkin gaan zich richten op de screening behandeling van cliënten met Ultra Hoog Risico symptomen (UHR) in heel Amsterdam. Lees meer

 • E-learning voor POH nu geaccrediteerd

  E-learning voor POH nu geaccrediteerd, deze e-learning is speciaal ontwikkeld om POH-GGZ te ondersteunen bij het signaleren en bespreekbaar maken van middelengebruik bij patiënten. Lees meer

 • Eindreferaten Verpleegkundig Specialisten, donderdag 4 oktober 2018

  Zeer trots zijn wij op de acht kersverse Verpleegkundig Specialisten die op donderdag 4 oktober jl. hun eindreferaat hielden in de Keizersgrachtkerk. Lees meer

 • De Naastbetrokkenenraad zoekt nieuwe leden, iets voor u?

  De Naastbetrokkenenraad zoekt nieuwe leden, iets voor u? Weet jij uit ervaring hoe belangrijk de betrokkenheid en ondersteuning van de familie is bij behandeling en herstel van je naaste? Dan zijn we op zoek naar jou! Lees meer

 • Extra opleidingsgroep GZ-psychologen bij Arkin

  Arkin geeft 18 basispsychologen die in vaste dienst zijn, de mogelijkheid om door te groeien tot GZ-psycholoog. Lees meer

 • Verslag van open dag Arkin 2018

  In het kader van de jaarlijkse week van Zorg en Welzijn vond afgelopen zaterdag 17 maart de open dag van Arkin plaats. Net als vorig jaar kon iedereen in de Mentrumkliniek aan de Eerste Constantijn Huygensstraat een uniek kijkje in de keuken krijgen. Lees meer

 • Raad van Bestuur Arkin breidt uit met derde bestuurder

  Amsterdam, 1 maart 2018 - Arkin versterkt haar Raad van Bestuur met psychiater Cécile Gijsbers van Wijk. De uitbreiding van de Raad van Bestuur is mede ingegeven door de veranderingen binnen de GGZ en de groei die Arkin de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Lees meer

 • Publieksverslag 2017

  Wij hebben het genoegen u hierbij een speciale uitgave van ons magazine ‘Arkin Sterk en de Stad’ aan te bieden. Deze special staat in het teken van het jaar 2017, in de vorm van een publieksversie. Lees meer

Bekijk het jaarverslag 2017

Arkin Hoofdkantoor