Wat gebeurt er met mijn gegevens die richting de NZa worden gestuurd?

In de media is veel aandacht geweest voor een regeling binnen het Zorgprestatiemodel. Deze regeling verplicht alle ggz-instellingen om gegevens over cliënten aan te leveren aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft positief geoordeeld over die verplichting. Arkin heeft vóór 1 september 2023 gegevens aangeleverd aan de NZa.

Folder
Meer informatie over welke gegevens wel/niet worden aangeleverd, lees je in de folder van de NZa. Klik op de button om de folder (PDF) de openen.

Bekijk de folder

 

Bezwaar
Cliënten konden tot 15 augustus 2023 persoonlijk bezwaar maken tegen het delen van bepaalde gegevens door deze privacyverklaring in te vullen en mee te nemen naar de behandelaar.

Cliënten die gebruik wilden maken van deze mogelijkheid, vroegen we om vóór 15 augustus 2023 een ingevulde privacyverklaring aan te leveren bij de behandelaar. De behandelaar zorgde ervoor dat de verklaring in het medisch dossier kwam.

Voorwaarden
De NZa heeft verklaard dat zij nooit gegevens zullen ontvangen die direct te herleiden zijn tot individuele cliënten. Daarnaast wordt de algemene informatie die de NZa ontvangt, nooit gekoppeld aan bestanden waarmee die informatie toch nog tot individuele personen te herleiden is.

Ook stelde de AP andere strenge voorwaarden. Zo mag de NZa bijvoorbeeld alleen maar gegevens over de periode van één jaar opvragen (namelijk 1 juli 2022 tot 1 juli 2023).

Vragen?
Neem contact op via info@arkin.nl.

Bekijk hier de veelgestelde vragen:

Hoe weet ik of mijn verklaring goed is geregistreerd?

Alle privacyverklaringen worden op cliëntniveau in het cliëntendossier vastgelegd. Er wordt geen behandelinhoudelijke informatie meegestuurd, maar wel welke zorgvraagtypering is gebruikt.

Wat wordt aangeleverd bij een privacyverklaring?

Als een cliënt een privacyverklaring heeft getekend, moeten wij nog steeds gegevens aanleveren. Deze aanlevering bevat dan echter geen behandelinhoudelijke informatie. Wij geven dan aan dat er sprake is van een actieve privacyverklaring en of de dynamische of de volledige zorgvraagtypering is gebruikt. In het geval van generalistische basis-ggz (gb-ggz), wordt ook het gb-ggz profiel meegestuurd. Gb-ggz is een uitgebreide versie van wat voorheen het terrein van de eerstelijnspsycholoog was.

Zijn gegevens (met bewijs) nog te vernietigen?

Als Arkin achteraf een verzoek van een cliënt ontvangt zal Arkin de NZa hierover informeren.

Wat wordt er gedaan met de gegevens bij NZa als ik nu pas de privacyverklaring teken?

Aangezien de NZa niet de gegevens op persoonsniveau kan inzien, kan deze niet achteraf nog aanpassingen doen m.b.t. de zorgvraagtypering na aanlevering.

Kan ik als ik nu de privacyverklaring teken, nog verzekerd worden dat de gegevens niet zijn aangeleverd, of is het al te laat?

De aanlevering heeft al plaatsgevonden, de privacyverklaring kon ingevuld worden t/m 15 augustus. Deze termijn was nodig om tijdige aanlevering te kunnen doen (uiterlijk 1 september 2023).

Zijn alle gegevens in één keer verstuurd?

De aanlevering is in één keer gedaan. Alle gegevens, zoals door NZa is voorgeschreven, zijn meegegaan. Zie hiervoor de folder van de NZa.

Worden de HONOS-gegevens zoals eerder aangekondigd inderdaad per 1 januari 2023 aan NZa aangeleverd?

In deze aanlevering zijn gegevens van alle cliënten waarvoor tussen 1 juli 2022 en 1 juli 2023 zorgvraagtypering is uitgevoerd, aangeleverd aan de NZa.