Terugblik bijeenkomst 2021

ArkinPlus bijeenkomst: informatief, sfeervol en zonnig

Donderdag 16 september heeft de eerste ArkinPlus bijeenkomst in de Keizersgrachtkerk plaatsgevonden. Zo’n 70 gepensioneerden hebben samen kunnen terugblikken, bijpraten en vooruit kijken. Dit aan de hand van een gevarieerd programma waarin recente ontwikkelingen binnen Arkin aan bod kwamen. Na de pauze volgde een levendige lezing door Alletta Winsemius (Raad voor Volksgezondheid en Samenleving) over de derde levensfase. Dit is de nog steeds langer wordende periode tussen het werkende leven en de periode waarin kwetsbaarheid en de behoefte aan hulp en zorg toeneemt (vierde levensfase).

Alletta betoogde dat de waarde van de derde levensfase te weinig aandacht krijgt in het maatschappelijke debat en beleid. Hierbij gaat aandacht naar kwetsbare en afhankelijke veelal ‘oude’ ouderen. Tegelijkertijd is er het beeld van consumerende en vitale jonge ouderen die net met pensioen zijn. Genoemde Raad pleit er voor dit door een realistischer beeld te vervangen, namelijk waarin mensen in de derde levensfase worden uitgenodigd om aan de maatschappij deel te blijven nemen.

Tijdens de lezing werd in ieder geval duidelijk dat de Arkin gepensioneerden niet stil zitten. Zo’n 40% van de deelnemers is actief met betaald-, vrijwilligers- of bestuurswerk, mantelzorg of opvang van kleinkinderen. Ook tijdens het gesprek tussen Floor van Dijk (raad van bestuur Arkin) en de deelnemers is wederzijds uitgesproken dat inbreng van kennis en kunde van gepensioneerden bij Arkin welkom is.

 

Quote van deelnemers:

“Inhoudelijk leuk. Goed georganiseerd. Mooie gelegenheid om oud-collega’s te zien”

“Leuk, leerzaam, informatief, gezellig om bij te praten”

Lees hier meer over de ervaringen van de deelnemers.