Danielle over Warm Welkom Roads

Vanuit het idee dat iedereen recht heeft op een digitaal aanbod ontwikkelde Roads een eigen Warm Welkom voor de deelnemers die worden begeleid naar vrijwilligerswerk, opleiding of dagbesteding. Hierin krijgen ze informatie over Roads en uitleg over wat ze te wachten staat, zodat ze goed voorbereid aan een traject kunnen beginnen. Daniëlle Bakker, manager Participatie en Intake bij Roads, vertelt er meer over.

Wie ben je en wat doe je bij Arkin?

“Ik ben Daniëlle Bakker en werk als Manager Participatie en Intake bij Roads. Ik geef leiding aan twee ambulante teams die mensen begeleiden naar vrijwilligerswerk, opleiding of dagbesteding.”

Wat is er zo leuk aan het werken bij Roads?

“Roads heeft veel onderdelen die van wezenlijk belang zijn voor het welzijn van mensen, en dit alles vanuit herstelgerichte visie. Het gaat niet zozeer om de klacht maar de kracht, en om ervoor te zorgen dat mensen tot hun volle potentie komen. Dat kan op vele manieren en het is erg leuk om daaraan mee te werken. Wat me ook aanspreekt, is de creatieve mindset die er heerst.”

Vertel daar eens wat over?

“We hebben contact gezocht met het programma Digitale Zorg binnen Arkin omdat we, net als bij de CAA, ook een Warm Welkom-module wilden realiseren om mensen welkom te heten en te informeren over Roads. Het was erg interessant om dit samen verder te ontwikkelen vanuit de gedachte dat iedereen recht heeft op een digitaal aanbod. En we zijn er trots op dat we als eerst specialisme een Warm Welkom-module hebben kunnen aanbieden.”

Hoe ziet dat Warm Welkom er uiteindelijk uit?

“Al gauw bleek dat het niet mogelijk was om één module te ontwikkelen voor onze vier werkstromen, te weten IPS & reïntegratie, Inloop, dagbesteding & participatie, Training & therapie en Herstelgerichte verblijfsvoorziening. Daarom hebben we vier versies gemaakt, waarbij 75% overlappende tekst is.

Het is echt bedoeld als een welkom, dus geen intake. In de Healthspace in onze online omgeving Karify staat de Warm Welkom-module klaar voor onze cliënten om aan te klikken. Hierin informeren we ze over Roads en geven we ze uitleg over wat ze te wachten staat, zodat ze goed voorbereid aan een traject kunnen beginnen. Zo hebben we bijvoorbeeld een filmpje gemaakt over hoe een intakegesprek gaat. Daarnaast delen we hier bijvoorbeeld ook informatie over onze activiteiten, wijzen op de herstelgerichte activiteiten van Pit &Co, en geven we de link naar de site Lekker in je vel.”

Wanneer krijgen de cliënten van Roads toegang?

“Zodra iemand een cliëntnummer bij ons heeft, krijgt deze een welkomstmail waarin wordt aangekondigd dat er een mail komt vanuit Karify waarin wordt aangekondigd dat ze een Karify-account krijgen. In Karify krijgen ze vervolgens toegang tot de Warm Welkom-module.”

Dat vraagt vast ook iets van de medewerkers van Roads?

“Ja, we vinden dat iedereen recht heeft op digitale zorg en we willen met de medewerkers samen kijken naar welke digitale zorg of digitale aanbod goed past bij Roads. En dat we als Roads ook met stukjes digitaal aanbod gaan werken.”

En van de cliënten?

“Sommigen openen de link nog niet, omdat ze bang zijn dat het gebruik ervan consequenties heeft voor het vervolg van hun traject. Maar wat mij betreft wordt het net zo gewoon als bijvoorbeeld het gebruik van een portaal bij de overheid. We hebben in de pilot feedback gevraagd van de deelnemers en die waren over het algemeen positief. Dus ik heb vertrouwen in de verdere uitrol.”

Wat is de volgende stap?

“De pilot is net afgerond, en de wens bestaat om de Warm Welkom-module binnenkort aan iedereen die bij Roads komt, aan te bieden. Dus dat hebben we nu voorgesteld. We kijken ernaar uit om al onze Roads-cliënten straks welkom te heten via deze module.”