Marlinde over digitale delictanalyse bij Inforsa

Marlinde Lubbers is psycholoog bij de forensische polikliniek van Inforsa op de Vlaardingenlaan. Eén dag in de week werkt ze vanuit de polikliniek in de gevangenis in Zaanstad. Daarnaast maakt ze deel uit van de werkgroep digitalisering van Inforsa. Ze vertelt wat er op dat gebied bij Inforsa gebeurt.

Waarom is het aanbieden van digitale zorg belangrijk voor Inforsa?
“De digitalisering in onze maatschappij gaat heel snel. Ik ben ervan overtuigd dat we over vijf tot tien jaar enorm achterlopen als we hier bij Inforsa nu niet in meegaan. Natuurlijk hebben we een diverse doelgroep waarbij motivatie in veel gevallen beperkt is, maar tegelijkertijd gaat het om een grote groep jongeren en die spreek je niet meer aan met informatie in een papieren mapje.”

Wat doen jullie bij Inforsa aan digitale zorg?
“We zijn gestart met een eigen Warm Welkom en een pre-intake vragenlijst. En we zijn bezig met een digitale delictananalyse.”

Kan je iets meer vertellen over jullie Warm Welkom en de pre-intake?
“Het was nog best een puzzel om het Warm Welkom te laten aansluiten bij onze doelgroep, vooral omdat niet iedereen op dezelfde manier binnenkomt. De meeste cliënten worden aangemeld door de reclassering, dus dat betekent dat ze niet vrijwillig bij ons in zorg zijn. Daardoor is ook niet iedereen even gemotiveerd voor een behandeling en dat heeft invloed op hoe je het Warm Welkom inricht.”

Hoe hebben jullie dat gedaan?
“We hebben in nauwe samenwerking met onze drie teams voor elk team een eigen Warm Welkom gemaakt omdat zij met heel verschillende populaties werken. Zo werken de FACT-teams met cliënten die veel ondersteuning nodig hebben en zijn bij de jeugdteams vaak ook ouders betrokken. Uitgangspunt bij deze drie Warm Welkom-varianten was dat we de hulpvraag bij de cliënt leggen.”

Wat zijn de uitdagingen?
“Wat we al wel een beetje wisten, maar waar we echt tegenaan lopen, is dat veel cliënten geen e-mailadres hebben of dat dit niet bekend is bij aanmelding. Sommigen worden doorverwezen door de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), anderen vanuit de reclassering of andere zorginstellingen. En als een e-mailadres wel bekend is, zitten ze niet altijd op hulpverlening te wachten of klikken ze niet op de link omdat ze niet weten wat Inforsa of Karify is. We proberen het dus zo toegankelijk mogelijk te maken, maar dat is best ingewikkeld.”

Werkt het voor sommige cliënten wel?
“Zeker. Gelukkig zijn er cliënten die het Warm Welkom volledig doorlopen en de pre-intake invullen. Daarbij blijkt dan ook dat de behandelaren tijdens de intake al veel meer in handen hebben. We doen nu een pilot, waarbij we tijdens het intakegesprek zowel aan behandelaren als cliënten korte vragen stellen of ze het hebben gezien en zo ja wat ze ervan vonden. Ik merk dat behandelaren er benieuwd naar zijn. Het is toch een nieuwe werkwijze.”

Geldt dat ook voor de digitale delictanalyse?
“Ja en nee. Eigenlijk is het bestaande protocol omgezet in een digitale versie. Dit is gebeurd in samenwerking met de andere forensische instellingen die met Karify werken. We zijn dit nu voorzichtig aan het implementeren en ik heb er hoge verwachtingen van voor een deel van onze cliënten.”

Waarom?
“De delictanalyse begint altijd met een levensloop, waarbij je vanaf het begin van de jeugd door de verschillende levensfasen loopt en de belangrijke gebeurtenissen in kaart brengt. Voor sommige cliënten is het best lastig om dat op te schrijven. Maar ik heb ook cliënten die dat heel goed kunnen en het fijn vinden om het nu een keer zelf op te mogen schrijven in plaats van dat iemand anders dat voor ze doet. Het geeft ze regie.”

Wat krijg je terug van cliënten?
“Vorige week had ik een cliënt die heel enthousiast reageerde. Hij vond het fijn dat hij het op zijn smartphone kon installeren en eraan kon werken waar en wanneer hij wilde.”

Wat maakt het leuk om hieraan te werken?
“Het is echt iets anders dan mijn dagelijkse bezigheden. En omdat het ingewikkeld is, moeten we als team samen creatief zijn in het vinden van oplossingen. Maar als ik kijk wat we nu in een jaar al hebben neergezet, dan ben ik daar best trots op. We staan nog redelijk aan het begin en ik ben heel nieuwsgierig hoe dit verder bij onze cliënten landt. Ik zet mij graag in om ze nog beter tegemoet te komen.”