Over ons

 • Kennismaking

  Arkin is geworteld in Amsterdam en draagt met specialistische ggz-kennis en expertise actief bij aan het oplossen van grootstedelijke problemen. Daarom hebben wij een sterke positie in stedelijke ketens en werken wij in en vanuit de wijken intensief samen met de gemeente, de GGD, politie, woningcorporaties en andere organisaties. Lees meer

 • Sterk in de Stad

  Arkin biedt specialistische geestelijke gezondheidszorg in de context van de grote stad. Dat doen we door het vakmanschap van onze medewerkers te verbinden met het perspectief van de cliënten die bij de verschillende onderdelen van Arkin behandeld worden. Ons doel is om de cliënten te helpen de regie op hun leven vorm te geven en waar nodig weer te herwinnen Lees meer

 • Missie en Kernwaarden

  Arkin is één van de grootste GGz-instellingen in Nederland. Bij onderdelen zoals Jellinek, Mentrum, Inforsa en PuntP kunnen cliënten terecht voor preventie, behandeling, rehabilitatie en reïntegratie en zorg bij psychiatrische en ernstige psychische problemen, met verslavingsproblemen en/of daaraan gerelateerde risicovolle levensstijlen. Arkin verbindt vakmanschap met cliëntperspectief, zodat alle cliënten verzekerd zijn van passende, kwalitatief goede zorg. Lees meer

 • Raad van Bestuur

  Stichting Arkin is gevestigd in Amsterdam en heeft circa 60 locaties in deze regio, waar de diverse zorgsoorten worden aangeboden aan cliënten. Arkin heeft een tweehoofdige Raad van Bestuur. Jeroen Muller is bestuursvoorzitter. In december 2013 werd afscheid genomen van mede-bestuurder Petra van Dam. Zij is thans bestuursvoorzitter bij AMSTA. De vacature die hierdoor ontstond wordt naar verwachting begin 2014 ingevuld. Lees meer

 • Cliëntenraad

  In de Cliëntenraad kunnen cliënten en ex-cliënten van Arkin zitting nemen. Familieleden kunnen bij Arkin zitting nemen in een afzonderlijkeNaastbetrokkenenraad. De Cliëntenraad brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan directie en management van Arkin. Bij beslissingen die direct gevolgen kunnen hebben voor cliënten, is toestemming nodig van de Cliëntenraad. Dit is bijvoorbeeld het geval bij wijzigingen in behandelprogramma's. Lees meer

 • Naastbetrokkenenraad

  Voor mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen is ondersteuning door familieleden of anderen die om hen geven, veel waard. Deze naastbetrokkenen kunnen daarbij vaak zelf ook wel een steuntje in de rug gebruiken. De Naastbetrokkenenraad van Arkin behartigt de collectieve belangen van de naastbetrokkenen van cliënten die in zorg zijn bij Arkin. Lees meer

 • Zorgaanbod

  Wij richten ons op het behandelen van psychiatrische stoornissen en ernstige psychische- en verslavingsproblemen. Arkin is een overkoepelende stichting die acht onderdelen omvat: Jellinek, PuntP, Novarum, NPI, Mentrum, Roads, Inforsa en de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam. Elk onderdeel heeft zijn eigen specialisme(n). Hierdoor kunnen mensen bij Arkin terecht voor al hun behandelingen op het gebied van tweedelijns geestelijke gezondheidszorg. De onderdelen van Arkin werken nauw samen. Dit betekent minder overdrachtsmomenten en meer integrale behandelplannen. Zeker bij complexe problematiek en meervoudige problematiek is dit een groot voordeel. Het maakt onze zorg efficient en doeltreffend. Lees meer

 • Feiten en cijfers

  Arkin is één van de grootste GGz-instellingen in Nederland, waar cliënten terecht kunnen voor behandeling van al hun psychiatrische problematiek. Ook bij verslavingsproblematiek kunnen mensen bij Arkin terecht. Lees meer

 • Onderzoek

  Arkin verricht veel onderzoek om de kwaliteit van de zorg en van het primaire proces te verhogen. Onze onderzoeksafdeling faciliteert en participeert in (inter)nationale onderzoeken die toonaangevend zijn. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de Amsterdamse Universiteiten. Wij hanteren drie onderzoekslijnen. Elke onderzoekslijn wordt aangestuurd door een (bijzonder) hoogleraar ofwel de Principal Investigator (PI). Lees meer

 • Geschiedenis

  Arkin heeft een rijke geschiedenis. Het gebied rondom de kliniek 1ste Constantijn Huygensstraat bijvoorbeeld, is al eeuwenlang van groot belang voor de psychiatrische zorg in Amsterdam. En reeds in 1569 werd het eerste ‘Dolhuis’ van Amsterdam gebouwd op de Klovenierswal (www.hetdolhuys.nl). Lees meer

Opleidingen

 • Verpleegkundige opleidingen

  Binnen Arkin is het mogelijk om de opleiding tot verpleegkundige te volgen. Daarnaast heeft Arkin een vervolgopleiding tot Verpleegkundig Specialist specialisme GGZ. Lees meer

 • Opleidingen voor Psychologen

  Voor psychologen bieden wij twee soorten opleidingen: de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog en de opleiding tot klinisch psycholoog. Lees meer

 • Opleiding tot Psychiater

  De opleiding tot psychiater bij Arkin is breed en gedifferentieerd van opzet en geeft gestalte aan de rol van Arkin als overkoepelende GGZ instelling voor psychiatrie en verslavingszorg in Amsterdam. In de opleiding is veel aandacht voor de contextuele invloed op de manifestatie van psychopathologie, de spoedeisende psychiatrie en het psychotherapeutisch perspectief op de psychiatrie. Lees meer

 • Verslaving

  In september 2013 start binnen Arkin de nieuwe opleidingsgroep Master in Addiction Medicine. Deze opleiding tot verslavingsarts wordt alleen aangeboden voor interne kandidaten van Arkin. Lees meer

Werken bij ons

 • Werken bij Arkin

  Wil je werken in een dynamische en innovatieve GGZ-instelling, dan is Arkin iets voor jou! Wij zijn op zoek naar toegewijde professionals die hun vak op een hoog niveau willen uitoefenen. Lees meer

Onze merken

 • biedt behandeling en reclassering voor volwassenen met complexe meervoudige problemen op psychiatrisch-
  verslavings- en forensisch gebied.
 • helpt al meer dan 100 jaar op toegewijde en vooruitstrevende wijze mensen grip te krijgen op risicovol middelengebruik.
 • biedt specialistische zorg voor kinderen
  jongeren en volwassenen met complexe psychische en psychiatrische problemen.
 • is een gespecialiseerd kennis- en behandelinstituut voor patiënten met persoonlijkheids- problematiek.
 • behandelt op een effectieve wijze mensen met een eetstoornis.
 • helpt mensen met langerdurende ernstige psychiatrische problemen en/of verslaving te herstellen en een waardevolle plek in de samenleving te vinden.
 • biedt dagbesteding
  activering en re-integratie
  omdat iedereen het waard is om actief mee te doen in de samenleving.
 • Hét psychotrauma- behandelcentrum voor volwassenen & ouderen
 • biedt hulp aan jeugdigen en volwassenen in acute psychische of psychiatrische nood.
 • behandelt psychische- en/of lichte verslavingsklachten

Feiten en Cijfers

Feiten en Cijfers

Nieuws

 • Ellen Driessen en Jack Dekker van Arkin winnen APsaA-prijs beste wetenschappelijke publicatie

  Ellen Driessen en Jack Dekker van Arkin winnen APsaA-prijs beste wetenschappelijke publicatie 2013 Op de conferentie van de Amerikaanse Psychoanalytische Vereniging ontving Ellen Driessen (promovendus van Jack Dekker) de prijs voor de beste wetenschappelijk publicatie van 2013. Lees meer

 • Veranderingen in de zorg.

  In 2015 verandert er veel in de zorg. De overheid gaat de zorg anders organiseren. Gemeenten en zorgverzekeraars krijgen meer taken. Lees meer

 • Het Sinai Centrum nu onderdeel van Arkin

  Het Sinai Centrum in Amstelveen, Amsterdam en Amersfoort maakt vanaf 1 oktober 2014 definitief deel uit van het Arkin concern. Deze ontwikkeling sluit aan bij de wens van beide organisaties om de verbinding tussen behandelingen voor psychotrauma te versterken en verdere specialisatie op deze gebieden mogelijk te maken. Lees meer

 • F-ACT: hier wordt aan herstel gewerkt!

  Arkin en GGZ inGeest organiseren het 13e landelijke F-ACT congres in najaar van 2015. Dit congres richt zich op herstelondersteuning. Is er binnen F-ACT plaats voor herstelondersteundende zorg? Hoe geven we die zodanig vorm dat participatie van cliënten geen loze belofte is? Lees meer

 • Ggz-instellingen werken samen aan online hulp

  Zeven ggz-instellingen gaan samen verder met de ontwikkeling van online hulp. Zij willen gezamenlijk behandelingen ontwikkelen die persoonlijke contacten en behandeling via internet combineren. Cliënten leveren een bijdrage aan de totstandkoming van de modules voor bijvoorbeeld paniek en autisme. Lees meer

 • Resultaten Antenne onderzoek 2013

  Op 26 juni werden de resultaten van het jaarlijkse Antenne onderzoek bekendgemaakt over alle trends in alcohol, tabak en drugs bij jonge Amsterdammers. Lees meer

 • Arkin ontvangt 4 sterren EFQM-INK recognition

  Arkin is de eerste ggz-instelling in Nederland met een 4-sterren EFQM-INK recognition for excellence. Bestuursvoorzitter Jeroen Muller ontving het officiële certificaat met bijbehorende award tijdens een plechtige bijeenkomst, uit handen van INK-directeur Ruud Stassen. Lees meer

 • Samenwerking Amsta en Mentrum Ouderen per 1 april een feit

  Sinds 1 april 2014 is de samenwerking tussen Mentrum Ouderen en Amsta een feit. De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst vond plaats in het Dr Sarphatihuis, één van de verpleeghuizen van Amsta. Het ambulante behandelcentrum van Mentrum Ouderen zal hier vanaf juli 2014 ook gehuisvest zijn. Lees meer

 • Benoeming Dick Veluwenkamp als bestuurder Arkin

  De Raad van Toezicht van Arkin heeft besloten de heer Dick Veluwenkamp (51) per 1 april 2014 te benoemen als bestuurder van Arkin. Lees meer

 • Afdeling van Jellinek eerste in de verslavingszorg met TOPGGz keurmerk

  Aan een afdeling van Jellinek, is op 20 maart als eerste in de verslavingszorg in Nederland het TOPGGz keurmerk toegekend door de Stichting Topklinische GGz. Het gaat om de afdeling curatieve verslavingszorg voor volwassenen in Amsterdam en Hilversum, waar alle vormen van verslaving behandeld worden. De Stichting Topklinische GGz heeft de afdeling getoetst aan strenge criteria. Lees meer

Bekijk de Arkinfilm

Arkin Hoofdkantoor