Webinars

Arkin organiseert vanuit verschillende specialisaties (zowel basis GGz als specialistische GGz) regelmatig inhoudelijke webinars op het gebied van psychiatrie en verslavingszorg.

Webinars

PuntP: PuntP kijkt over de stoornis van cliënten heen

12 december 2017 |  12:00 – 13:00 uur
PuntP wil de beste en meest effectieve behandeling voor haar cliënten. Het draait bij ons niet om de vraag welke diagnose een cliënt heeft, maar om welke cliënt de diagnose heeft. Wij vinden het belangrijk dat de cliënt zelf, indien mogelijk, meebeslist over zijn behandeling en behandelaar. Door deze keuzes bij de start, en ook tijdens de behandeling, samen te maken sluit de behandeling beter aan bij de wensen en hulpvraag van de cliënt.
> Meer informatie & inschrijven

Terugblik op webinars

Mentrum Ouderen: Is het somberheid of een depressie?

3 oktober 2017 | voor huisartsen en praktijkondersteuners
Somberheid en depressie zijn niet altijd makkelijk van elkaar te onderscheiden. Zeker niet bij ouderen, die vaak kampen met geestelijke, sociale en fysieke problemen die hun weerslag op elkaar hebben. Op 3 oktober organiseert Mentrum Ouderen een interactief webinar hierover waarin u ook ruim de tijd krijgt om vragen te stellen over deze onderwerpen. In dit webinar maakt u kennis met Foka Eekhof (ouderenpsychiater) en Jan Drost (manager) van Mentrum Ouderen. Mentrum Ouderen biedt specialistische GGz voor ouderen.
> Bekijk het webinar hier terug.

Sinai Centrum: kortdurende trauma behandelingen in klinische setting

13 november 2017
Ingrijpende gebeurtenissen kunnen ten grondslag liggen aan ernstige psychiatrische klachten in de vorm van PTSS. De behandeling van deze klachten kan bij eenvoudige PTSS beelden goed in de eerste lijn gebeuren door bijvoorbeeld een POH. Ernstige of complexe trauma gerelateerde stoornissen -bijvoorbeeld met comorbiditeit- vragen om tweedelijns- of derdelijns-GGz. Veelal kan deze behandeling poliklinisch plaatsvinden. In sommige gevallen heeft een korte klinische opname echter de voorkeur. Bijvoorbeeld als de toestand ontwrichtend of gevaarlijk is, het thuissysteem overbelast is geraakt of wanneer de traumabehandeling -vanwege de impact- gedurende korte tijd klinisch moet gebeuren.
> Bekijk het webinar hier terug.

NPI: Storm in de spreekkamer

14 november 2017
Webinar over het herkennen van en omgaan met patiënten met een persoonlijkheidsstoornis.
Ongeveer 10 tot 15% van de Nederlandse bevolking heeft een persoonlijkheidsstoornis. Persoonlijkheidsstoornissen behoren daarmee tot één van de meest voorkomende psychiatrische stoornissen. Meer dan gemiddeld zijn mensen met een persoonlijkheidsstoornis vatbaar voor co-morbiditeit, bijvoorbeeld in combinatie met een depressie, angststoornis, eetstoornis of een verslaving. Mogelijk herkent u deze problematiek vanuit uw eigen praktijk.
> Bekijk het webinar hier terug.

Novarum: Hoe herken je een eetstoornis?

23 november 2017
Een eetstoornis kan lastig te herkennen zijn en wordt vaak verborgen gehouden voor de omgeving. Eetstoornissen kunnen zeer ernstige gevolgen hebben, daarom is het van belang dat signalen vroegtijdig worden herkend. Hoe eerder de eetstoornis wordt herkend, hoe groter de kans op genezing. Tijdens dit webinar vertellen psychiater Margriet van Leeuwen en Gz-psycholoog Mirte Heringa, beiden werkzaam bij Novarum, over hoe je als professional vroegtijdig een eetstoornis kunt herkennen.
> Bekijk het webinar hier terug.