Wachttijden

De onderstaande wachttijden geven een gemiddelde aan op een bepaalde peildatum. De wachttijden kunnen per locatie verschillen. Ook kunnen de wachttijden voor de diverse behandelvormen verschillen. Wanneer u als verwijzer de vermelde wachttijd te lang vindt voor uw cliënt, kunt u hierover altijd met ons overleggen. U kunt dan contact opnemen met de Centrale Aanmelding Arkin via 020- 590 5555. Samen zullen we kijken wat de mogelijkheden zijn.

De wachttijden zijn niet afhankelijk van de zorgverzekeraar van  de cliënt. Als de wachttijden boven de norm zijn, is het ook mogelijk dat verwijzer of cliënt de zorgverzekeraar vraagt om wachtlijstbemiddeling. De zorgverzekeraar kan de cliënt ondersteunen zodat de wachttijd binnen de normen blijft. Dat zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (dezenormen zijn dat een cliënt binnen vier weken vanaf het eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek heeft, en dat binnen tien weken vanaf de intake, de behandeling is gestart).

De aanmeldwachttijd geeft aan hoe lang het na aanmelding duurt tot het intakegesprek plaatsvindt.
De behandelwachttijd geeft aan hoe lang het na het intakegesprek duurt tot de behandeling plaatsvindt.

De wachttijden zijn onafhankelijk van uw zorgverzekeraar.


De wachttijden per 10-08-2018 zijn als volgt:

Arkin BasisGGz – diverse diagnoses

De aanmeldwachttijd: minder dan 2 weken
De behandelwachttijd: 2 weken
* De behandelwachttijd kan varieren per locatie

Meer informatie op de website van ArkinBasisGGz

Jellinek – verslavingsproblematiek

De aanmeldwachttijd: minder dan 2 weken
De behandelwachttijd: minder dan 4 weken
* De wachttijd kan variëren per locatie
Meer informatie op de website van Jellinek

Mentrum – Ernstige psychiatrische aandoeningen waaronder schizofrenie

De aanmeldwachttijd: 6 weken
De behandelwachttijd: 6 weken
* Momenteel hebben onze VIP- en FACT-wijkteams helaas een langere wachttijd voor intake.
Meer informatie op de website van Mentrum

Mentrum ouderen – diverse diagnoses 65+

De aanmeldwachttijd: 5 weken
De behandelwachttijd: 2 weken
Meer informatie op de website van Mentrum

Mentrum LVB – Psychiatrie en licht verstandelijke beperking

De aanmeldwachttijd: 9 weken
De behandelwachttijd: 13 weken

Novarum – eetstoornissen

De aanmeldwachttijd: 11 weken
De behandelwachttijd: 9 weken
* De wachttijd kan voor bepaalde intensieve behandelmodules momenteel langer zijn dan 10 weken
Meer informatie op de website van Novarum

NPI- persoonlijkheidsproblematiek

De aanmeldwachttijd: 5 weken
De behandelwachttijd: 13 weken
* De wachttijd per behandeling verschilt, voor bepaalde intensieve, complexe behandelingen kan de behandelwachttijd meer dan 6 maanden zijn
Meer informatie op de website van NPI

PuntP- angst, depressie, bipolaire stoornis

De aanmeldwachttijd: 12 weken*
De behandelwachttijd: 2 weken

Meer informatie op de website van PuntP

Sinai Centrum- psychotrauma

De aanmeldwachttijd : 25 weken *
De behandelwachttijd: 12 weken **
* De wachttijd varieert per locatie. In Amstelveen en Amsterdam kan de wachttijd voor intake oplopen tot een half jaar.
** De wachttijd voor behandeling varieert. Voor bepaalde behandelingen kan de behandelwachttijd in Amsterdam en Amstelveen meer dan 1 jaar zijn.
Meer informatie op de website van Sinai Centrum

Arkin Jeugd en Gezin- diverse diagnoses 0-23 jaar

De aanmeldwachttijd: 11 weken
De behandelwachttijd : 10 weken
* De behandelwachttijd kan variëren per locatie

Meer informatie op de website van Arkin Jeugd & Gezin

Inforsa- forensisch, agressieproblematiek

De aanmeldwachttijd t: 8 weken
De behandelwachttijd: 8 weken
Meer informatie op de website van Inforsa