Intervisie POH GGZ

Arkin intervisie voor POH nu open voor alle collega’s in de stad

De praktijkondersteuners GGZ van Arkin BasisGGz zijn hoogopgeleide professionals. Zij houden via continue intervisie, deskundigheidsbevordering en de nauwe samenwerking met de behandelafdelingen van Arkin hun kennis up to date. De intervisiegroepen van de Arkin POH’s staan nu ook open voor collega praktijkondersteuners. Lees hier de ervaringen van twee collega’s.

Hanneke van der Aalst
Als POH verbonden aan twee huisartsenpraktijken

‘Er zit niet alleen veel kennis bij de Arkin POH’s, maar ze hebben ook een grote betrokkenheid bij de patiënten. Verder is de expertise binnen Arkin groot zodat je meer over de ontwikkelingen binnen de GGZ kan vernemen.
De benadering was prettig en gelijkwaardig. Dat vind ik belangrijk bij het bespreken van een casus, want het gaat toch om een kritische reflectie op je eigen handelen. Ik voelde me veilig genoeg om ook cases in te brengen.
Ik zou ook andere POH’s aanraden deel te nemen. Je bent met zeer ervaren collega’s die je kunnen adviseren, met je meedenken en kritische vragen kunnen stellen. Het voegt echt iets toe. Ik doe zeker weer mee, volgende keer.’

Anna van der Steen
POH-er bij een huisartsenpraktijk en bij VUmc (Alzheimercentrum)

‘Omdat er vanuit de praktijk waar ik werk geen intervisie is, ben ik op zoek gegaan naar een andere groep waarbij ik aan zou kunnen sluiten. Via Google heb ik een bestaande intervisiegroep bij Arkin gevonden waar ik zomaar bij aan kon sluiten! De intervisie was precies wat ik ervan hoopte: met collega’s uit de hele stad rond de tafel in gesprek over casuïstiek en eigen ervaringen. De sfeer was informeel en open, ieders inbreng werd gewaardeerd. Aan het einde van de intervisie stapte ik met extra kennis en ideeën weer op de fiets. Inmiddels heb ik me aangemeld voor verdere deelname aan de intervisiereeks.’

Wilt u zich ook aanmelden voor de Arkin-intervisie POH?

Onze intervisie is eenmaal in de zes weken en duurt anderhalf uur. Het eerste kwartier is er een gastspreker. De groepsgrootte is maximaal 12 personen.
U kunt inschrijven via deze link.