Start Acuut & Intensief behandelteam; ABT en IBT samengevoegd in één team

Start Acuut & Intensief behandelteam; ABT en IBT samengevoegd in één team

Op maandag 3 oktober 2016 start de Spoedeisende Psychiatrie een pilot in Amsterdam Oost, Zuidoost en Diemen. In deze pilot worden het Acuut Behandelteam(ABT) en Intensief Behandelteam Thuis(IBT) samengevoegd tot één team. Dit team gaat zowel de acute beoordelingen als de intensieve thuisbehandelingen ter voorkoming of verkorting van opnames uitvoeren.

In 2012 is het IBT naast de ABT georganiseerd als apart team om de methodiek goed te kunnen ontwikkelen en te zien of het lukt opnames te voorkomen en verkorten. Inmiddels heeft het IBT zichzelf bewezen. Het naast elkaar bestaan van IBT en ABT heeft ook nadelen. Er is een overlap in de doelgroep die behandeld wordt, bij aparte teams maken sommige patiënten meer overdrachten naar een volgend behandelteam mee dan bij een samengevoegd team nodig zou zijn en de snelheid waarmee een noodzakelijke IBT behandeling kan starten is lager bij aparte teams.

Om deze redenen gaat 3 oktober voor een pilot van een half jaar het gecombineerde Acuut & Intensief Behandelteam van start. Wat is voor u als verwijzer handig om te weten:

  • Het AIBT werkt vanaf de locatie Wisselwerking in Diemen.
  • Aanmeldingen voor acute beoordelingen en opname voorkomende behandelingen voor patiënten in de genoemde regio kunnen vanaf 3 oktober gedaan worden via 020-5908800
  • Via dit telefoonnummer komt u bij de meldkamer waar beide soorten aanmeldingen gedaan kunnen worden
  • Het keuzemenu van het bestaande IBT nummer, 020-5904130 wordt aangepast zodat u via dit nummer altijd bij het juiste (A)IBT team kunt uitkomen
  • Het AIBT werkt tijdens de pilot alleen in Psygis quarant van Arkin. Patiënten in behandeling bij GGZIngeest die in het werkgebied van AIBT wonen kunnen gewoon aangemeld worden maar krijgen dan tijdelijk een Arkindossier met een crisis DBC
  • De IBT teams op locatie De Nieuwe Valeriuskliniek en de Eerste Constantijn Huygensstraat blijven gewoon functioneren. IBT DNV behandelt vanaf 3 oktober patiënten die wonen in Amsterdam Nieuw-West en Zuid, IBT Eerste Constantijn Huygensstraat in Noord, Centrum en Oud-West
  • Voor de ABT teams in Noord, Centrum en ABT DNV verandert er voorlopig niks.