Save the date! Van Zorg naar Werk: Het Beste uit 4 Werelden

Save the date! Van Zorg naar Werk: Het Beste uit 4 Werelden

Maandag 18 juni 

Bijeenkomst voor klantmanagers, trajectcoaches, arbeidsdeskundigen, zorgprofessionals, welzijnsmedewerkers, jobcoaches, beleidsmedewerkers, werkgevers
Mirror Centre (bij Muiderpoortstation)
14.00-16.00 (met inloop vanaf 13.30 en hapje/drankje na afloop)

We nodigen je graag uit om mee te denken en kennis te delen. 

Werk en participatie zijn werkzame ingrediënten voor herstel. Mensen met een psychische kwetsbaarheid willen en kunnen participeren in de samenleving. Er zijn voldoende banen en mogelijkheden. Werkzoekenden, werkgevers, Gemeente, UWV en Zorg willen allemaal dit tot stand brengen, maar toch lijkt de weg van zorg naar werk vaak moeilijk op gang te komen. Wat zijn voorbeelden waarbij het wel werkt? Wat kunnen we hiervan leren? Hoe gaan we verder?
Na twee jaar project Werk is Dichterbij dan je Denkt willen we bevindingen, dilemma’s en successen met je delen en vooral naar de toekomst kijken!
 

Voorlopig programma:

 13.30-14.00 Inloop met koffie/thee

14.00-14.15 Opening: Wat Werkt? Van Zorg naar Werk, Mix & Match

14.15-15.00 Workshops: Wat Werkt? vanuit werkzoekenden

15.00-15.10 Korte pauze

15.10-15.50 Presentaties: Wat Werkt? Het Beste uit 4 Werelden: gemeente, UWV, Arkin/Roads, werkgevers

15.50-16.00 Afsluiting

16.00-17.00 Hapje/drankje  

 Spannend, leuk en (hopelijk) zinvol.

 We zien ernaar uit je daar te zien. Je kunt je al opgeven via WerkDichterbij@arkin.nl of tel 06-2502 4717. Binnenkort volgt een uitgebreider programma.

 

Met vriendelijke groet, 

Werk is Dichterbij dan je Denkt

Debby Kamstra

Ingrid Bouwman

Jaap Zonneveld

WerkDichterbij@arkin.nl

tel. 06-2502 4717

 

‘Werk is Dichterbij dan je Denkt’, is een experiment in het kader van het ‘Meedoen Werkt’ van de gemeente Amsterdam, vormgegeven door Roads, in samenwerking met de Cliëntenraad en Naastbetrokkenenraad van Arkin. In het afgelopen jaar zijn werk- en participatiemogelijkheden in gang gezet voor mensen met een psychische kwetsbaarheid in Amsterdam door middel van inzet van netwerken: naastbetrokkenen, werkgevers, cliënten, hulpverleners, participatieprojecten. Dit past enerzijds bij het gedachtengoed in de zorg: herstel, gepast gebruik, samenwerken met naastbetrokkenen, en anderzijds bij de wens van de gemeente Amsterdam om meer kwetsbare Amsterdammers duurzaam te laten participeren.