Publieksverslag Arkin 2015

Publieksverslag Arkin 2015

Arkin komt op voor de meest kwetsbaren in de maatschappij. Dat doet zij in nauwe samenwerking met haar cliënten, naastbetrokkenen en ketenpartners, zoals verwijzers, en andere zorginstellingen en instanties.

jaarverslag 2015

U kunt hierover lezen in het vijfde nummer van Arkin en de stad. Dit jaarmagazine blikt terug op de doelen en resultaten van de onderdelen van Arkin in 2015, naar aanleiding van het jaardocument van Stichting Arkin, dat eind mei 2016 is gedeponeerd.

Daarnaast biedt het magazine over ieder onderdeel een verhaal. Zo vertelt Victor hoe hij na jaren van drank en drugs tóch weer naar school gaat, met hulp van Arkin Jeugd & Gezin. Max laat zien wat zijn werk bij de Voedselbank voor hem betekent. Hij werkt daar via Roads. Sociaal psychiatrisch verpleegkundige Hans vertelt over zijn werk op de Psycholance.