Workshop Omgaan met onbegrepen gedrag

Voor wie?

Deze workshop is bedoeld voor zowel beroepskrachten als vrijwilligers die in hun werk te maken krijgen met mensen met onbegrepen gedrag.

Doel van de workshop

  • Kennis  en vaardigheden vergroten op het gebied van omgaan met onbegrepen gedrag
  • Stigma en taboe bespreekbaar maken
  • Inzicht vergroten in route naar hulp en ondersteuning

Inhoud

  • Wat verstaan we onder onbegrepen gedrag?
  • Ervaringsverhaal
  • Bespreken van do’s en don’ts in de communicatie aan de hand van praktijkvoorbeelden
  • Overzicht van hulp en ondersteuningsmogelijkheden

Duur & groepsgrootte

De workshop duurt 2 uur en is bestemd voor min. 15 en max. 30 deelnemers.

Kosten

De kosten voor het faciliteren van deze workshop zijn in overleg te bepalen.

Uitvoerder

Preventiemedewerkers Arkin preventie volwassenen, met evt. betrokken partners, o.a. GGZ coaches/ Zorgtoeleiding.

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
Mirjam Algera
T:  020-5901330 (Secretariaat Preventie)
E: preventie@arkin.nl