Zorgaanbod

Het zorgaanbod van Arkin is ondergebracht bij onze elf merken:

puntp jellinek
Curatieve psychiatrie Curatieve verslavingszorg
novarum mentrum
Behandeling voor eetstoornissen
en obesitas
Langerdurende psychiatrische
en verslavingszorg
Sinai Centrum inforsa
Hét psychotraumabehandelcentrum voor volwassenen & ouderen Forensische en intensieve
zorg, inclusief reclassering
SPA  NPI_logo_RGB
Hulp aan jongeren en
volwassenen in acute psychische
of psychiatrische nood
Nederlands Psychoanalytisch Intituut
Behandeling van
persoonlijkheidsproblematiek
Arkin Basis GGz Print
Arkin BasisGGz biedt eerstelijns geestelijke gezondheidszorg aan mensen met een lichte tot matige psychische aandoening en mensen met stabiele chronische problematiek. Roads begeleidt mensen met een complexe psychiatrische problematiek, verslavings- of justitiele achtergrond naar dagbesteding en werk.
Arkin Jeugd en Gezin_Logo  
Arkin Jeugd & Gezin is een centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie en verslavingszorg