Samen Sterk in de Stad

Arkin biedt specialistische geestelijke gezondheidszorg in de context van de grote stad. Dat doen we door het vakmanschap van onze medewerkers te verbinden met het perspectief van de cliënten die bij de verschillende onderdelen van Arkin behandeld worden. Ons doel is om de cliënten te helpen de regie op hun leven vorm te geven en waar nodig weer te herwinnen. Daarom proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten bij hun zorgvragen en mogelijkheden. In de afgelopen jaren heeft Arkin een samenhangend zorgaanbod opgebouwd. Uitgangspunt is dat de zorg die wij bieden zo goed mogelijk aansluit bij behoeftes van onze cliënten. Daarom durven onze medewerkers hun nek uit te steken in hun continue zoektocht naar maatwerkoplossingen voor de cliënten. En daarbij telt kwaliteit, steeds opnieuw.

Klanttevredenheid staat bij Arkin hoog op de agenda. Dat past bij het streven van Arkin om de best mogelijke zorg te leveren en als instelling in de top van de GGZ te opereren. Daarom investeren we veel om de resultaten van de verleende zorg meetbaar en inzichtelijk te maken. Door de intensieve samenwerking met de GGD, politie en andere instanties, kunnen we ons steentje bijdragen bij het oplossen van problemen die zich voordoen in een grote stad als Amsterdam.