Samen Sterk in de Stad

Arkin wil cliënten helpen de regie over hun leven te herwinnen. Dit doen we door ons vakmanschap in te zetten.  Die zetten we niet alleen in bij het behandelen van verslaving, depressies, trauma’s of ernstige psychiatrische aandoeningen, maar ook door ons in te zetten voor preventie en zichtbaar te zijn in de wijk.  Daarbij gaan we altijd uit van een stapsgewijze aanpak. Dit betekent kortdurende zorg als het kan en langerdurend en hoog frequent als het nodig is.

Wij bieden zorg op maat. Arkin werkt samen met andere partijen, zoals gemeente, politie, woningbouwverenigingen omdat wij er in geloven dat we de krachten moeten bundelen. Samen werken we aan een betere toekomst voor de cliënt en aan het welbevinden van cliënt en stad.