Samen Sterk in de Stad

Arkin is ontstaan uit verschillende fusies en overnames, die zich in een tijdsbestek van slechts enkele jaren hebben voltrokken. Hierdoor is Arkin één van de grotere GGZ-organisaties in Nederland geworden. Deze fusies en overnames zijn gebaseerd op de overtuiging dat er meerwaarde zou ontstaan voor de cliënten, hun naastbetrokkenen, de huisartsen/verwijzers, de stad en onze medewerkers. Arkin beschikt over uiteenlopende en gevarieerde expertise, die aanvullend en versterkend op elkaar is. Deze expertise is opgebouwd gedurende een groot aantal decennia waarin zorg is verleend, opleidingen zijn verzorgd en onderzoek is gedaan.

In 2011 is Sterk in de Stad als strategisch kader voor de periode 2011-2014 opgesteld. Een belangrijke aanleiding voor de toenmalige raad van bestuur was het laten uitvoeren van een EFQM-audit. Doel hiervan was het zichtbaar en meetbaar maken in hoeverre de beoogde synergiën daadwerkelijke gerealiseerd werden. Het opgestelde adviesrapport bevatte de aanbeveling om de strategische focus aan te scherpen, om zo meer richting en koers te geven aan de organisatie. De vier pijlers, die het fundament vormen van Sterk in de Stad, zijn portfoliomanagement, expertise-ontwikkeling, merkontwikkeling en leiderschap.

Inmiddels zijn we ruim vier jaar verder en is de strategie toe aan een revisie. De Arkin-organisatie is in de breedte sterker geworden en omvat momenteel de volgende merken: Arkin Basis GGz, Arkin Jeugd & Gezin, PuntP, Novarum, Jellinek, NPI, Sinai Centrum, SPA, Mentrum, Roads en Inforsa. Ook is in deze periode het landschap drastisch veranderd. Er zijn nieuwe financieringsstelsels door de overheid ontwikkeld, er vinden talloze transities in de zorg plaats op basis van nieuwe politiek-maatschappelijke ideologieën en er is, of komt op korte termijn, nieuwe wet- en regelgeving die Arkin direct beïnvloedt. We zijn al verschillende jaren achtereen geconfronteerd met afnemende groei en krimpende budgetten, die een gevolg zijn van de landelijke bezuinigingen voor de GGZ-sector.

Regie en zelfmanagement van cliënten, transparantie, ambulantisering, gepast gebruik en herstelgerichte zorg zijn steeds meer richtinggevend voor overheid, verzekeraars en zorgverleners. En sterker dan voorheen gaan kwaliteit, effectiviteit, doelmatigheid en duurzaamheid hand in hand.

Deze revisie wil een antwoord geven op de genoemde ontwikkelingen en bouwt daarbij voort op twee belangrijke strategische pijlers uit Sterk in de Stad. Want het grootstedelijk profiel van Arkin en het uitbouwen van ons onderscheidend vermogen hebben hun waarde bewezen en blijven ook de komende jaren actueel. En vanuit deze solide basis is de sterke overtuiging gegroeid dat de zorg en service die we verlenen niet alleen meerwaarde heeft voor onze primaire markten (Amsterdam en directe omgeving). Ook in andere (groot)stedelijke gebieden waar vergelijkbare complexe zorgvragen bestaan, kan Arkin maatschappelijke meerwaarde en gezondheidswinst creëren. Arkin wil graag landelijk samen sterk in de stad (28 januari 2016) 2

bijdragen aan het beter toegankelijk maken van kwalitatief hoogwaardige zorg tegen een maatschappelijk verantwoorde prijs.

Samen Sterk in de Stad fungeert als een richtinggevend, verbindend en inspirerend kader voor de aankomende jaren. De naamgeving maakt duidelijk dat de kracht en focus van Arkin primair ligt in het bieden van complexe zorg in een (groot)stedelijke context. En dit willen we nadrukkelijk samen doen: in nauwe afstemming en samenwerking met cliënten en naastbetrokkenen en met de partners en stakeholders om ons heen.