Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het concern Arkin. De Raad van Toezicht bestaat uit 6 leden.

 • Mevrouw drs. J.C.M. Sap (voorzitter)
  Aandachtsgebied: strategie en politiek bestuurlijk
  Lid van de Financiële commissie en voorzitter van de Remuneratiecommissie
  De tweede en laatste zittingstermijn eindigt per 24-3-2022
 • Mevrouw prof. dr. C.L.H. Bockting (lid)
  Aandachtsgebied: Kwaliteit van zorg en state of art kennis van wetenschappelijk onderzoek in de psychiatrie
  Lid van de Commissie kwaliteit
  De eerste zittingstermijn eindigt per 31-12-2020
 • De heer prof. dr. W. van den Brink (lid)
  Aandachtsgebied: kwaliteit, veiligheid en innovatie van zorg
  Lid van de Commissie kwaliteit
  De eerste zittingstermijn eindigt per 31-12-2020
 • De heer drs. P.H. van Leeuwen (lid)
  Aandachtsgebied: financiën
  Voorzitter van de Financiële commissie
  De tweede en laatste zittingstermijn eindigt per 12-11-2020
 • De heer drs. N. de Louw (lid, benoemd op bindende voordracht van de Cliëntenraad)
  Aandachtsgebied: zorg en cliëntperspectief
  Lid van de Commissie kwaliteit
  Eerste zittingstermijn eindigt per 31-12-2021
 • De heer drs. J. van Ments (lid)
  Aandachtsgebied: HR
  Lid van de Commissie kwaliteit en van de Remuneratiecommissie
  De tweede en laatste zittingstermijn eindigt per 1-10-2022