Raad van Bestuur

Raad van Bestuur Jeroen Muller, Cécile Gijsbers van Wijk en Dick Veluwekamp

Raad van Bestuur Jeroen Muller, Cécile Gijsbers van Wijk en Dick Veluwekamp

De Raad van Bestuur van Arkin wordt gevormd door Jeroen Muller (voorzitter), Dick Veluwenkamp en Cécile Gijsbers – Van Wijk.

Bij het ontstaan van Arkin (2009) werd Jeroen Muller benoemd tot voorzitter Raad van Bestuur. Hiervoor was hij sinds 2006 bestuursvoorzitter bij Mentrum, een van de rechtsvoorgangers van Arkin. Hij is zijn carrière gestart als forensisch psycholoog en vrijgevestigd psychotherapeut.  Dick Veluwenkamp is bestuurder sedert 1 april 2014. Daarvoor bekleedde hij verschillende directiefuncties bij onderdelen van Arkin (Mentrum, Inforsa). Eerder was hij werkzaam bij onder meer Agis Zorgverzekeringen en Twijnstra en Gudde. Cécile Gijsbers – Van Wijk is bestuurder sinds 1 maart 2017. Zij startte haar carrière destijds als psychiater en bekleedde daarna verschillende directiefuncties bij Arkin en Mentrum. 

Jeroen Muller heeft de volgende nevenfuncties: 

 • Voorzitter van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) 
 • Voorzitter P3NL, federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen 
 • Voorzitter Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ 
 • Lid bestuur GGZ Nederland 

Dick Veluwenkamp is als lid vertegenwoordigd in: 

 • Raad van Toezicht museum Dolhuys 
 • Raad van Toezicht Stichting de Rijnhoven 
 • Commissie financiering en bekostiging GGZ Nederland 

Cécile Gijsbers van Wijk heeft de volgende nevenfunctie: 

 • Voorzitter Richtlijncommissie Euthanasie in de Psychiatrie, NVvP beroepsvereniging. 

 

Het beleid van de Stichting Arkin wordt getoetst door de Raad van Toezicht. Deze bestaat uit:

 • Mevrouw drs. J.C.M. Sap (Voorzitter)
 • Mevrouw prof. C.L.H. Bockting
 • De heer prof. dr. W. van den Brink
 • De heer drs. P.H. van Leeuwen
 • De heer drs. J. van Ments
 • De heer drs. N. de Louw