Raad van Bestuur

RvB

De tweehoofdige Raad van Bestuur van Arkin wordt gevormd door Jeroen Muller (voorzitter) en Dick Veluwenkamp.
Bij het ontstaan van Arkin (2009) werd Jeroen Muller benoemd tot voorzitter Raad van Bestuur. Hiervoor was hij sinds 2006 bestuursvoorzitter bij Mentrum, een van de rechtsvoorgangers van Arkin. Hij is zijn carrière gestart als forensisch psycholoog en vrijgevestigdpsychotherapeut.  Dick Veluwenkamp is bestuurder sedert 1 april 2014. Daarvoor bekleedde hij verschillende directiefuncties bij onderdelen van Arkin (Mentrum,  Inforsa). Eerder was hij werkzaam bij onder meer Agis Zorgverzekeringen en Twijnstra en Gudde.

Jeroen Muller is als lid vertegenwoordigd in:

 • Raad van Toezicht Intermetzo
 • Stichtingsbestuur van het RINO Noord-Holland
 • Vicevoorzitter van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
 • Bestuur LSFvP (Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen
 • Raad van Toezicht Calandlyceum
 • Vice-voorzitter bestuur NIP
 • Voorzitter P3NL, federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen
 • Voorzitter Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ
 • Lid stuurgroep Agenda GGZ (VWS)

Dick Veluwenkamp is als lid vertegenwoordigd in:

 • Raad van Toezicht museum Dolhuys
 • Raad van Toezicht Stichting de Rijnhoven
 • Commissie financiering en bekostiging GGZ Nederland

Het beleid van de Stichting Arkin wordt getoetst door de Raad van Toezicht. Deze bestaat uit:

 • Mevrouw drs. J.C.M. Sap (Voorzitter)
 • Mevrouw prof. C.L.H. Bockting PhD
 • De heer prof. dr. W. van den Brink MD
 • De heer prof. dr. N.S. Klazinga
 • De heer drs. P.H. van Leeuwen
 • De heer drs. J. van Ments
 • De heer G.F. van Pijkeren