Missie en Kernwaarden

Door cliëntperspectief en vakmanschap met elkaar te verbinden, kunnen onze cliënten rekenen op de best mogelijke behandeling en ondersteuning.

Jeroen Muller, bestuursvoorzitter: “Onze focus ligt daarom op het continue verbeteren van de zorg die wordt geboden door de merken van Arkin. Zo kunnen ernstig zieke mensen die kampen met een psychiatrische stoornis, een verslaving of een combinatie hiervan, goed behandeld worden en hun naastbetrokkenen goed ondersteund. Centraal staat dan ook effectieve en efficiënte zorg, zoveel mogelijk evidence based”.
“Alles valt of staat met de juiste medewerkers. Professioneel, met hart voor de cliënt en voor de samenleving: hierdoor zijn wij in staat om het verschil te maken. Als werkgever blijven we dan ook in de medewerkers en hun mogelijkheden investeren. En met resultaat. Niet voor niets is Arkin al jarenlang een vooraanstaande A-opleider in Nederland”.

Kernwaarden

De twee centrale kernwaarden van Arkin zijn ‘verbinding tot stand brengen’ en ‘lef tonen’.

De doelstelling om verbinding tot stand te brengen is vervat in de missie: zorg dragen door hoog gekwalificeerde, betrokken medewerkers die in staat zijn om hun vakmanschap zo in te zetten dat dit voor individuele cliënten resulteert in de best mogelijke zorg en ondersteuning.

Andere voorbeelden zijn het actief samenbrengen en uitnutten van de verschillende deskundigheden die Arkin rijk is, actief zijn in het zoeken en realiseren van samenwerking met ketenpartners en overige externe partijen. Of het ondersteunen van cliënten in het (opnieuw) opbouwen en onderhouden van sociale contacten.

Voorbeelden van lef tonen zijn het je nek durven uitsteken in het zoeken naar een maatwerkoplossing voor een cliënt, zonder je direct neer te leggen bij eventuele beperkingen. Lef tonen betekent ook iets voor het ambitieniveau: het stellen van hoge doelen die net dat beetje extra vragen om ze te realiseren. Of het op je durven nemen van een voortrekkersrol, om een complexe situatie in de maatschappij of binnen de organisatie het hoofd te bieden.

De behoefte om verbinding te zoeken en lef te tonen zien we ook terug in het leiderschapsprogramma dat speciaal ontwikkeld werd om de leidinggevenden binnen Arkin actief te ondersteunen en te inspireren.

In deze brochure lees je over de mogelijkheden die dat geeft voor jou.