E-magazine Arkin

De Raad van Bestuur van Arkin geeft een E-magazine uit voor stakeholders.

Publieksverslag 2017

Wij hebben het genoegen u hierbij een speciale uitgave van ons magazine ‘Arkin Sterk en de Stad’ aan te bieden. Deze special staat in het teken van het jaar 2017, in de vorm van een publieksversie. Het jaardocument van Arkin kunt u vinden op de website jaarverslagenzorg.nl. Vul hier bij ‘Instellingsnaam’ ‘Arkin’ in.

De publieksversie illustreert waar Arkin voor staat en wat wij in 2017 bereikt hebben. Hoofddoel was en blijft het bieden van kwalitatief hoogwaardige en toegankelijke zorg voor iedereen die ggz zorg nodig heeft.

Vriendelijke groet,

Namens de Raad van Bestuur Arkin,

J.V. Muller

 

 

Nummer 7

In deze editie onder meer aandacht voor Luuk. Hij was verpleegkundige op de afdeling psychiatrie van een algemeen ziekenhuis. Daarnaast heeft hij zelf ervaring als cliënt; hij werd meerdere keren opgenomen. Recent bij het Sinai Centrum, een onderdeel van Arkin. Daar maakt hij kennis met oplossingsgericht werken. Eerst leek hem dat niets. Maar toen hij zich ervoor openstelde ervaarde hij wat hij met oplossingsgericht werken kon bereiken.

JellinekMinnesota bestaat alweer 10 jaar. Manager behandelzaken en addiction counselor Bani da Lima vertelt hoe het allemaal begonnen is en wat de essentie is van deze behandeling: in herstel blijven van een verslaving door de verbinding aan te gaan met anderen.

Klik hier voor het zevende nummer van het Arkin E-magazine.

Publieksverslag 2016

2016 was een goed en bijzonder jaar. In het jaarmagazine leest u waarom. Alle onderdelen van Arkin komen aan bod.

Geen bier meer en elke dag een halfuur bewegen: dat zijn de doelen waarmee Hessel Gezond Vooruit! wil komen. Gezond Vooruit! is een leefstijlprogramma dat draait bij SPA en Mentrum.

Teodora Maksimovic van PuntP helpt cliënten met slaapproblemen in de slaapgroep van PuntP, die ze samen met een collega heeft opgericht.

Waarom verschenen collega’s van Inforsa (KIB, afdeling Doorstroom II) op hun werk met een enorme plaksnor en een sombrero?

Klik hier voor het Publieksverslag 2016.  

Het jaardocument van Arkin kunt u vinden op de website jaarverslagenzorg.nl. Vul hier bij ‘Instellingsnaam’ ‘Arkin’ in.

Nummer 6

In het zesde nummer van Arkin en de stad staat innovatie centraal. Innovatie die vanaf de werkvloer is ontstaan.
Onze onderdelen ARkin BasisGGZ en Sinai Centrum bieden sinds kort cognitieve gedragstherapie met virtual reality voor mensen met een fobie. Onderdeel PuntP zal volgen. Cognitieve gedragstherapie met virtual realityVR biedt aanzienlijke voordelen, zowel voor de cliënt als de behandelaar.

Een naastbetrokkene van een cliënt van Mentrum vertelt hoe zij toch bij de behandeling van haar broer wordt betrokken, ondanks het feit dat haar broer haar niet wil zien.

Saskia werd 40 jaar lang geleefd door haar alcoholverslaving. De Ouderengroep van Jellinek helpt haar om zonder alcohol door te gaan. En dat betekent eindelijk weer écht leven.

Klik hier voor het zesde nummer van het Arkin E-magazine.

Nummer 5

Deze editie staat in het licht van ambulantisering.

Ons (IBT) Intensief Behandelteam Thuis kan opnames voorkomen en verkorten. In de reportage over dit team leest u er meer over.

Voor cliënten met een ernstige psychiatrische aandoening die een langdurige klinische behandeling nodig hebben, kan de stap van daginvulling binnen de kliniek naar weer meedoen in de samenleving te groot zijn. De Samentuin van Mentrum Kliniek Reigersbos vormt een mooie, veilige tussenstap. In deze editie kunt u kennismaken met de Samentuin.

Arkin streeft voortdurend naar innovatie en verbetering. Daarom ontwikkelen wij momenteel een proeftuin Nieuwe GGz in Amsterdam-West. Ook hierover meer informatie in deze editie.

Klik hier voor het vijfde nummer van het Arkin E-magazine.

Publieksverslag 2015

Arkin komt op voor de meest kwetsbaren in de maatschappij. Dat doet zij in nauwe samenwerking met haar cliënten, naastbetrokkenen en ketenpartners, zoals verwijzers, en andere zorginstellingen en instanties.

U kunt hierover lezen in het vijfde nummer van Arkin en de stad. Dit jaarmagazine blikt terug op de doelen en resultaten van de onderdelen van Arkin in 2015, naar aanleiding van het jaardocument van Stichting Arkin, dat eind mei 2016 is gedeponeerd.
Het jaardocument van Arkin kunt u vinden op de website jaarverslagenzorg.nl. Vul hier bij ‘Instellingsnaam’ ‘Arkin’ in.

Daarnaast biedt het magazine over ieder onderdeel een verhaal. Zo vertelt Victor hoe hij na jaren van drank en drugs tóch weer naar school gaat, met hulp van Arkin Jeugd & Gezin. Max laat zien wat zijn werk bij de Voedselbank voor hem betekent. Hij werkt daar via Roads. Sociaal psychiatrisch verpleegkundige Hans vertelt over zijn werk op de Psycholance.

Klik hier voor het Publieksverslag 2015.  

Nummer 4.
Dit keer staat verslavingszorg centraal in Arkin en de stad. Verslaving is nog altijd onderbehandeld en taboe. Arkin vindt dat onacceptabel.

In dit nummer onder meer aandacht voor Samen Nuchter, de gratis online cursus van Jellinek voor naasten van mensen met een verslavingsprobleem. Ook kunt u lezen over de behandeling van Novarum voor mensen met een obesitas eetstoornis. In haar levendige blog maakt cliënte Bianca je deelgenoot van haar behandeling.

Klik hier voor het vierde nummer van het Arkin E-magazine.  

Nummer 3.
Deze editie staat in het teken van meer eigen regie voor cliënten. Arkin is al goed op weg. Zo helpen wij cliënten met een ernstige psychiatrische aandoening de weg naar opleiding en/of werk weer te vinden met IPS. Op hun eigen moment en op hun eigen manier. Bij Jellinek vindt de helft van de poliklinische behandelingen ‘blended’ plaats: deels op locatie, deels online. Cliënten bepalen zelf waar en wanneer ze aan het online deel van hun behandeling werken. In deze editie kunt u er meer over lezen.

Hoewel we al veel hebben bereikt, zijn we er nog niet. We streven naar nog meer eigen regie. Binnenkort gaan we daarover het gesprek aan met diverse in- en externe partijen. Ook daarover meer in deze editie.

Klik hier voor het derde nummer van het Arkin E-magazine.  

Nummer 2.
Hierbij bieden wij u het tweede nummer van Arkin en de stad aan, het e-magazine voor onze stakeholders.  Onze jaarrekening is goedgekeurd, een mooi moment om terug te blikken op 2014, met een doorkijkje naar 2015.Verder vindt u in dit nummer onder meer een reportage over Mentrum FACT-teams en informatie over de succesvolle Top600-aanpak in Amsterdam.
Ook kunt u lezen hoe Arkin het samenwerken met verschillende zorgverzekeraars ervaart, nu het representatiemodel niet meer bestaat.
Klik hier voor het tweede nummer van het Arkin E-magazine.  

Nummer 1.
In het eerste nummer van april 2015 staan artikelen over onder meer de Valleivisie en hoe deze is toegepast in Mentrum Kliniek Reigersbos, Recycle van Roads,  en beantwoordt de Raad van Bestuur van Arkin elf praktische vragen.

Klik hier voor het eerste nummer van het Arkin E-magazine.