Basis GGZ

Basis GGZ voor verwijzers, hulpverleners en professionals

Sinds 1 januari 2014 worden mensen met psychische klachten minder vaak doorverwezen naar een gespecialiseerde organisatie voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Uitgangspunt is dat patiënten dichtbij huis en minder zwaar – en daarmee goedkoper – worden behandeld. Behandeling van lichte tot matige, niet complexe psychische stoornissen vindt plaats in de generalistische Basis GGZ.

Voor wie?

  • Patiënten met lichte klachten worden geholpen in de huisartsenzorg.
  • Behandeling van lichte tot matige, niet complexe psychische stoornissen vindt plaats in de generalistische Basis GGZ.
  • Patiënten met complexe stoornissen worden geholpen in de gespecialiseerde GGZ.

Een behandeling binnen de Basis GGZ start als er sprake is van een DSM-benoemde stoornis in combinatie met een gemiddeld tot lage beperking van het functioneren. Hierbij gaat het om lichte tot matige, niet te complexe problematiek met laag en matig risico, waarbij sprake is van een goed sociaal netwerk en met een grote kans op herstel. Het kan ook gaan om patiënten met ernstige maar stabiele psychische problematiek die geen gespecialiseerde behandeling, maar wel langdurige monitoring behoeven.

Ook nazorg en terugvalpreventie bij stabiele, maar zorgbehoevende, chronische patiënten. Waar mogelijk en gewenst wordt blended behandeling ingezet (combinatie face-to-face en E-health).

Doorverwijzen

U kunt voor de volgende klachten verwijzen voor diagnostiek en behandeling in de Basis GGZ bij het vermoeden van een DSM-IV diagnose:

  • stemmingsklachten
  • angstklachten
  • somatoforme klachten
  • co-morbide trekken van persoonlijkheidsproblematiek
  • migrantenproblematiek
  • enkelvoudige verslavingsproblematiek
  • gestabiliseerde chronische problematiek

Zoals u wellicht weet, is er vanaf 01 januari 2014 veel veranderd wanneer het gaat om verwijzen naar de 2e lijns zorg. Verschillende zorgverzekeraars accepteren verschillende partijen als geldige verwijzer. De huisarts is een verwijzende partij die door alle zorgverzekeraars als rechtmatige verwijzer wordt gezien. Om de financiering van onze behandelingen niet onnodig ter discussie te stellen, heeft Arkin besloten uitsluitend verwijzingen te accepteren van de huisartsen.

Aanmelden

Aanmeldingen van uw patiënten verlopen via Centrale Aanmelding Arkin:
https://www.arkin.nl/verwijzers/patient-aanmelden

Meer informatie over Arkin BasisGGz vindt u op de website: www.arkinbasisggz.nl