Arkin’s blik op Diversiteit & Inclusie

Bij Arkin vinden we dat diversiteit in achtergronden, ervaringen, meningen en perspectieven onze zorg voor onze cliënten verrijkt en zorgt voor meer innovatiekracht en out-of-the-box oplossingen.

We zijn trots op onze cliënten, collega’s en andere ggz-professionals die stappen maken om het draagvlak voor D&I binnen de ggz te vergroten. We motiveren en ondersteunen onze medewerkers en cliënten om het gesprek erover aan te gaan, ook wanneer het gevoelig ligt.

Iedereen is welkom binnen Arkin om een bijdrage te leveren aan kwalitatief hoogwaardige, optimale cliëntenzorg.  We vinden het belangrijk dat iedereen het gevoel heeft erbij te horen. Ongeacht bijvoorbeeld je culturele achtergrond, gender, seksuele gerichtheid, leeftijd, geloof, neurodivergentie of fysieke beperking. En dat aandacht voor diversiteit en inclusie vanzelfsprekend is, onder meer in ons personeelsbestand & -regelingen, zorginhoud en communicatie.

Elke dag een stapje beter
Binnen Arkin leggen we de lat hoog, maar we zijn er nog niet qua Diversiteit & Inclusie. Zo streven we bijvoorbeeld naar het hebben van een personeelsbestand welke een goede afspiegeling is van de maatschappij en onze cliëntenpopulatie.

Arkin is een organisatie die lerende is betreffende Diversiteit & Inclusie: we leren van onze fouten, van de dingen die wel hebben gedaan en ook van de dingen die we hebben laten liggen. Zo worden we elke dag een stapje beter.

Binnen Arkin vieren we ieder jaar Diversity Day met een inzichtgevende, inspirerende spreker. Verder is het belangrijk te weten is dat we in 2021 het charter Diversiteit & Inclusie van de Sociaal Economische Raad hebben getekend en ons gecommitteerd hebben aan de hierin genoemde doelstellingen. Klik hier voor meer informatie over het charter.

Kleuren van Arkin
Sinds 2021 maakt Arkin ook elk jaar het rapport ‘Kleuren van Arkin’. In dit rapport vind je inspirerende initiatieven op het gebied van Diversiteit & Inclusie, met name geïnitieerd vanuit onze collega’s zelf. Denk aan het vieren van Keti Koti voor cliënten in de Kliniek Nieuwe Meer, een collega die een training Neurodiversiteit heeft ontwikkeld en een initiatief voor intervisie op het gebied van diversiteit.

Inwisselen feestdagen
Binnen Arkin is het mogelijk om feestdagen in te wisselen. Wil je eid-al-fitr vieren en graag vrij nemen en werken met kerst? Dat kan! Naast deze regeling zijn we openminded als het gaat om verlofvormen, zo gaan we binnenkort een regeling voor transitieverlof initiëren.

Medewerkersnetwerken
Arkin’s meest bekende medewerkersnetwerk is het Pride netwerk, waarin LHBTQI+-collega’s zich verenigen. Daarnaast kennen we Arkin Jong en Arkin Plus, beide doelgroepen gericht op leeftijd: jong èn oud. Arkin juicht het bestaan van deze medewerkersnetwerken toe en ondersteunt ook het opzetten van nieuwe dergelijke netwerken. Tevens kunnen de netwerken onderling veel van elkaar leren.

Canal Parade
In 2023 voer tijdens de Amsterdam Pride een Arkinboot over de Amsterdamse grachten. De boodschap die we hierbij uitdroegen was ‘We see you’, omdat we oog voor de mentale gezondheid van iedereen.