Bijeenkomst 2022

Pensioen…. En dan?!

2de Arkin Plus bijeenkomst in de Keizersgrachtkerk.

Ter inleiding

Op basis van de evaluaties en bevindingen betreffende de eerste bijeenkomst van Arkin Plus in 2021, organiseert de werkgroep op donderdag 15 september 2022 een bijeenkomst waarin de ervaringen van de deelnemers centraal staan.

Vorm

De werkgroep stelt voor om deze bijeenkomsten het karakter te geven van roulerende rondetafelgesprekken met ongeveer 20 deelnemers per tafel, onder leiding van een gespreksleider. Vooraf aan deze gesprekken, zullen de vier gesprekleiders tijdens een ‘pitch’ van drie minuten het thema introduceren. Daarna vinden vier gespreksrondes plaats, waarbij de deelnemers rouleren. Na de rondetafelgesprekken geven de gespreksleiders een korte samenvatting om de ervaringen te delen. De highlights worden aan het einde van de middag plenair gedeeld.

Thema’s voor de tafels

  1. Zinvolle en praktische invulling van de dagen: het pensionado leven.
  2. Ervaringen met het afscheid van Arkin en de periode daarna: de nieuwe balans.
  3. Vrijwilligerswerk door een pensionado, onder andere voor Arkin.
  4. Reflectie, zingeving, beschouwing van de derde en vierde levensfase.

Programma

13.30 – 13.45: introductie en vier ‘pitches’ door de gespreksleiders – centraal

13.45: start rondetafelgesprek 1

14.15: start rondetafelgesprek 2

14.45 – 15.15: pauze

15.15 – 15.45: rondetafelgesprek 3

15.45 – 16.15: rondetafelgesprek 4

16.15 – 16.45: conclusies en bevindingen -centraal

16.45 – 18.00 uur: informele ontmoeting

Aanmelden kan via deze pagina.