Inforsa

Bij Inforsa geloven wij dat er altijd een oplossing is. Deze overtuiging vormt de basis van onze behandel-en reclasseringsprogramma’s voor volwassenen met complexe meervoudige problemen op psychiatrisch-, verslavings- en forensisch gebied.

Onze zorg is gebaseerd op vertrouwen naar de cliënt, waarbij het werken aan de zelfcontrole van cliënten en het voorkomen van terugval centraal staan. Hierbij gaan wij uit van de mogelijkheden van onze cliënten en werken wij stap-voor-stap toe naar haalbare doelen. Indien nodig zoeken wij ook buiten bestaande kaders naar nieuwe mogelijkheden en oplossingen voor de meest complexe problematiek.

inforsa
 

Forensische en intensieve zorg, inclusief reclassering

Voor meer informatie kijk op www.inforsa.nl

 
Cliënt aanmelden:

Meer informatie over aanmelden vindt u hier: http://www.inforsa.nl/professionals/client-aanmelden

Inforsa, als er meer nodig is!


Onze locaties