Arkin Jeugd & Gezin

Arkin Jeugd & Gezin is een centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie en verslavingszorg met locaties in Amsterdam. Kinderen en jongeren komen bij ons voor diagnostiek en behandeling van ADHD, autisme spectrum stoornis, depressie, angst- en dwangstoornissen, gedragsstoornissen, psychose en andere psychiatrische problematiek of verslavingsproblemen.

Bij de behandeling kijken we altijd goed naar wat een kind en het gezin nodig heeft en wat het beste bij het kind past. Dit kunnen individuele behandelingen zijn, in een groep, met of zonder de ouders erbij. Medicatie kan helpen bij sommige problemen. Behandeling vinden op een van onze locaties plaats of bij cliënt thuis, afhankelijk van de aard en omvang van de problematiek.

Bij enkelvoudige problematiek behandelen onze partners in de zorg, waarbij zij van de kennis en kunde van Arkin Jeugd & Gezin gebruik kunnen maken.

Arkin Jeugd & Gezin heeft drie locaties in Amsterdam en Diemen.

Arkin Jeugd en Gezin

Arkin Jeugd & Gezin

Voor meer informatie kijk op:

 http://www.arkinjeugdengezin.nl/

Verwijzers:

Meer informatie over aanmelden vindt u hier:
 http://www.arkinjeugdengezin.nl/professionals/

Arkin Jeugd & Gezin is gespecialiseerd in complexe problematiek.


Wachttijden

Arkin Jeugd & Gezin zet zich in om de wachttijden zo kort mogelijk te maken.

Klik hier voor het actuele overzicht van de wachttijden bij Arkin Jeugd & Gezin