Arkin BasisGGz

Arkin BasisGGz biedt eerstelijns geestelijke gezondheidszorg aan mensen met een lichte tot matige psychische aandoening en mensen met stabiele chronische problematiek. Het kan hierbij gaan om klachten als somberheid, angst, paniek, slaapproblemen, geheugenproblemen of eetproblemen. Maar ook om gedragsproblemen, verslavingsproblemen en medisch onverklaarde klachten.

Samen met de cliënt, stelt de behandelaar een behandelplan op dat is afgestemd op de specifieke problematiek en voorkeuren van de cliënt. De behandeling kan bijvoorbeeld bestaan uit:

  • gesprekken met een sociaal psychiatrisch verpleegkundige, een psycholoog, psychotherapeut of psychiater;
  • deelname aan een behandelgroep;
  • een online hulpprogramma (d.w.z.: via Internet);
  • een combinatie van gesprekken en online hulp.

Onze zorg is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten, zodat de groots mogelijke effectiviteit van onze hulpverlening voor zowel de korte als lange termijn gewaarborgd is.

Arkin Basis GGz

Biedt eerstelijns geestelijke gezondheidszorg.

 

Voor meer informatie kijk op : www.arkinbasisggz.nl

 
Verwijzers: 
Meer informatie over aanmelden vindt u hier: http://www.arkinbasisggz.nl/verwijzers/

Wachttijden

Arkin BasisGGz zet zich in om de wachttijden zo kort mogelijk te maken. Klik hier voor het actuele overzicht van de wachttijden bij Arkin Basis GGz    

Onze locaties