Jaardocumenten Arkin 2016 gedeponeerd

Jaardocumenten Arkin 2016 gedeponeerd

Eind mei 2017 heeft Stichting Arkin haar jaardocumenten gedeponeerd.

Arkin heeft haar bestuursverslag 2016 en jaarrekening 2016 gedeponeerd.

Deze documenten zijn ook gepubliceerd op http://www.jaarverslagenzorg.nl/. U vindt hier eveneens de Wettelijk verplichte bijlagen Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording (DigiMV).