Waarom wordt er meer tijd gedeclareerd dan de daadwerkelijke tijd besteed aan mijn behandeling?

Niet alleen behandelcontacten, de intake, beeldbellen, appcontact of mailcontact (directe tijd) maar ook de overlegmomenten en de tijd die besteed wordt aan het schrijven van een brief, cliëntbespreking, uitwerken van het verslag etc. (indirecte tijd), worden toegevoegd aan de declaratie. Kortom, alle activiteiten die de hulpverlener uitvoert ten behoeve van een zo goed en volledige mogelijke dossiervoering, wordt als onderdeel van de behandeling geregistreerd. Er wordt dus geen onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte tijd. Alles bij elkaar bepaalt het aantal geregistreerde minuten en dus de hoogte van de declaratie.