Voor mijn groepstherapie heb ik een uitnodiging voor Lifesize ontvangen. Hoe werkt dit?

Veel groepstherapieën worden op dit moment online gegeven. Middels videobellen ziet u uw behandelaar en andere deelnemers. Om deel te kunnen nemen aan de online groepstherapie stuurt uw behandelaar u daarom een link via het programma Lifesize.

In deze instructie wordt uitgelegd hoe u kunt deelnemen aan online groepstherapie via Lifesize.