Arkin slaagt voor snelle toets transformatiegelden (IZA)

Arkin heeft de snelle IZA-toets met goed gevolg doorlopen. Met een positieve beoordeling van zorgverzekeraars Zilveren Kruis en CZ kan Arkin het voorstel ‘Transformatie van het Virtuele Arkin Huis’ verder uitwerken en naar een volgende fase brengen. De zorgverzekeraars ondersteunen digitale zorg in de GGZ als het bijdraagt aan besparing van arbeid en het verkorten van wachtlijsten in de GGZ. In de tijd die vrijkomt, kunnen namelijk nieuwe cliënten worden behandeld.

Dick Veluwenkamp, voorzitter raad van bestuur Arkin: “Dat is heel goed nieuws, want passende zorg in ons Virtuele Arkin Huis draagt er aan bij dat mensen sneller toegang hebben tot de ggz en die ook houden, zowel nu als in de toekomst.”

Het Virtuele Arkin Huis
Arkin is ervan overtuigd dat digitalisering kan helpen bij het verminderen van wachtlijsten, het vergemakkelijken van contact tussen cliënt en behandelaar, het bevorderen van eigen regie bij cliënten en het versterken van het ondersteunende netwerk. Om ervoor te zorgen dat de digitale zorgervaring net zo goed is als de fysieke is het Virtuele Arkin Huis opgezet. Dit is een virtuele omgeving waar cliënten verschillende vormen van digitale zorg en ondersteuning kunnen vinden. Denk aan het invullen van digitale vragenlijsten voorafgaand aan een afspraak, digitale zelfhulpmodules voor, tijdens en na de behandeling, digitale poliklinieken waar gedeeltelijke of volledige online zorg wordt geboden en inzet van virtual reality bij de behandeling en ter ontspanning.

Cijfers
Op dit moment wordt het Virtuele Arkin Huis al goed bezocht. Ongeveer tweeënzestig procent van de unieke cliënten maakt gebruik van het digitale aanbod in het behandeltraject. Tachtig procent van de door de huisarts verwezen cliënten accepteert de uitnodiging van het digitale Warm Welkom. Dit is een door Arkin ontwikkelde online welkomstmodule die cliënten bekend maakt met de specialismen van Arkin en die hen ondersteunt tijdens de wachttijd. Ook mijnihelp.nl, een website die is ontwikkeld door Arkin Preventie, wordt goed bezocht. In 2022 vonden 36.000 mensen de website en zij deden daar onder meer 11.700 zelftesten. Daarnaast maakte ongeveer tien procent van de Amsterdamse huisartsen gebruik van een digitaal intercollegiaal consult.

Transformatie
Arkin richt zich het komende jaar op het verder opschalen van digitale zorg met als doel meer passende zorg te bieden. Door alle behandeltrajecten die daarvoor geschikt zijn zo in te richten dat deze digitaal en daarmee mogelijk ook vanuit huis te volgen zijn, draagt Arkin niet alleen bij aan passende zorg maar kan ook meer zorg met dezelfde middelen worden geleverd. Voor deze transformatie gebruikt Arkin het reeds goedlopend programma Digitale Zorg.

Lees ook dit nieuwsitem op de Skipr site.

Wilt u meer weten over het Virtuele Arkin Huis, het digitale Warm Welkom of mijnihelp.nl? Neem dan contact met ons op via pers@arkin.nl of telefonisch op 020 590 5002.