Arkin doet mee aan Amsterdamse Ontwikkelagenda herstel en participatie 2017-2022

Arkin doet mee aan Amsterdamse Ontwikkelagenda herstel en participatie 2017-2022

Het doel van de  Amsterdamse Ontwikkelagenda voor herstel en participatie 2017-2022 is meer ruimte voor de eigen kracht van cliënten, hun individueel herstelproces en maatschappelijke participatie, en meer oog voor de kwaliteit van leven van de psychisch kwetsbare Amsterdammer, in samenhang met zijn omgeving. De agenda is opgesteld vanuit de Taskforce EPA Amsterdam.

De agenda stelt nieuwe eisen aan de vorm, inhoud en structuur van de zorg en maatschappelijke voorzieningen om zo de kwaliteit van zorg te verbeteren, actuele knelpunten op te lossen en actief in te zetten op participatie en inclusie.

Onderstaande deelnemende partijen onderschrijven de speerpunten en doelstellingen van de Amsterdamse Ontwikkelagenda en committeren zich hieraan. Zij gaan met elkaar zorgen voor een uitstekende uitvoering.

Cliëntenbelang Amsterdam
Groot MO/GGz Overleg
Ypsilon Amsterdam
Arkin
Cordaan
GGD Amsterdam
GGZ InGeest
HVO-Querido
Leger des Heils
Centrum de Brouwerij
De Regenboog groep
Huisartsenkring Amsterdam/Almere
1e Lijn Amsterdam
Directeurenoverleg MaDi/MEE van SOMOSA
De Volksbond Amsterdam / Streetcornerwork

Gemeente Amsterdam (opdrachtgever)
Zilveren Kruis (opdrachtgever)